Nieuws - 23 februari 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
Agrarische onderwijskunde moet zich meer richten op LUW
De toekomstige hoogleraar Agrarische onderwijskunde moet zich meer richten op optimalisering van onderwijsprogramma's van de LUW, heeft de universiteitsraad besloten. Onderwijsvernieuwing en een betere studeerbaarheid aan de LUW zijn daarbij kernwoorden. Om dit te bereiken wijzigde de raad 13 januari het vorig jaar vastgestelde structuurrapport, dat het profiel van de leerstoel weergeeft
Het college wil nu daadwerkelijk een definitieve invulling geven aan de halve leerstoel. Prof. dr ir W. van den Bor neemt de leerstoel inmiddels al zo'n acht jaar waar. De toekomstige deeltijdhoogleraar moet ook directeur worden van de dienstverlenende eenheid Onderwijskundige ondersteuning LUW (OLU). Deze eenheid, bestaande uit zo'n zes mensen, verzorgt didactische cursussen voor docenten en begeleidt bijvoorbeeld het ontwerpen van thematische onderwijsblokken en beroepsvoorbereidende blokken
Het is toch van de zotte dat we met allerlei vernieuwingen bezig zijn, zonder dat we daar een deskundige onderzoek naar laten doen, stelde voorzitter Speelman van de onderwijscommissie vco. Agrarische onderwijskunde doet momenteel wel onderzoek naar onderwijsvernieuwing op de agrarische scholen, maar weinig op de LUW, vindt Speelman. Hij wil dat het accent meer op het laatste komt te liggen. Ir A.P. de Vries, secretaris van de vakgroep Onderwijskunde, heeft daar geen moeite mee. We gaan net een nieuwe aio werven op het gebied van hoger onderwijs. Het moet wat ons betreft wel een wat bredere impact hebben dan de LUW alleen. Dan kunnen we er ook over publiceren. (MS)