Nieuws - 5 juni 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
Opleidingen Biologie positief beoordeeld
De landelijke visitatiecommissie Biologie is tevreden over de opleidingen in Nederland. Ze hebben voldoende wetenschappelijk niveau en leveren goede afgestudeerden af
In haar rapport levert de commissie slechts milde kritiek op de verschillende opleidingen. Het belangrijkste punt van kritiek op de Wageningse opleiding is de studeerbaarheid van de propedeuse. De commissie vindt het eerste jaar te zwaar en adviseert de lesstof bij verschillende vakken te beperken
Studiecoordinator dr ir Kees Bos verwacht dat de nieuwe roostering volgend jaar een deel van de problemen zal oplossen. We hebben nu vakken in lintvorm en vakken in blokvorm door elkaar. Dat zorgde er bijvoorbeeld voor dat studenten door tussentijdse toetsen weinig tijd hadden voor andere vakken. Met de nieuwe roostering zullen alle vakken in blokvorm worden gegeven en verdwijnt dat probleem.
De commissie vindt verder dat de LUW meer gebruik moet maken van computerondersteund onderwijs. Positief is ze over de goede faciliteiten en de goede studiebegeleiding in Wageningen. Ook spreekt zij haar waardering uit over het mini-leeronderzoek, dat studenten moet voorbereiden op het afstudeervak
Studenten die geen wiskunde in hun vwo-pakket hebben, komen volgens het visitatierapport bij alle universiteiten in de problemen. De universiteiten zouden daarom ruimte moeten scheppen voor bijspijkercursussen. Bos zegt dat er in Wageningen weinig problemen zijn met de wiskundige voorkennis. Bij ons is scheikunde verplicht, samen met wiskunde of natuurkunde. Studenten met scheikunde en natuurkunde in hun pakket hebben bijna altijd ook wiskunde.
Opvallend is dat de commissie geen uitspraak doet over de gewenste duur van de opleidingen. Verschillende universiteiten hebben gezegd dat de biologie-opleidingen eigenlijk een vijfjarig programma nodig hebben. De commissie geeft wel aan dat de opleiding zwaar is, maar doet geen uitspraken over de wenselijkheid van verlenging van de cursusduur. (KVe/HOP)