Nieuws - 16 februari 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
Studenten weten wat goed onderwijs is
De oordelen van studenten over het onderwijs komen in belangrijke mate overeen met de conclusies van visitatiecommissies die het onderwijs beoordelen. Dat concludeert dr P.T.M. Peters, die op 7 januari aan de Katholieke Universiteit Nijmegen promoveerde op dit onderwerp. Peters vroeg studenten van de opleidingen Fysiotherapie naar hun oordeel over hun studie en vergeleek dat met het oordeel van de visitatiecommissie. Nu deze oordelen grotendeels overeen komen, bepleit Peters dat universiteiten serieuzer naar de studenten moeten luisteren. (GDu)
Wijnen helpt LUW met blokonderwijs
De Maastrichtse emeritus-hoogleraar prof. dr W.H.F.W. Wijnen gaat de Landbouwuniversiteit assisteren bij de invoering van het blokonderwijs. De Nederlandse goeroe van het blokonderwijs gaat een aantal projecten begeleiden, tezamen met de vakgroep Agrarische onderwijskunde
De LUW wil beroepsvoorbereidende onderwijsblokken en ontwerpersblokken realiseren, verzorgd door meerdere vakgroepen en gecoordineerd door een roc of onderwijsinstituut. Daarmee wordt gegarandeerd dat de beroepsvaardigheden en het ontwerpproces centraal komen te staan, stelde de onderwijscommissie vco op 9 januari. De vijfjarige studierichtingen moeten in hun nieuwe programma's dergelijke onderwijselementen opnemen, maar in de praktijk blijkt dat de nodige problemen op te leveren, constateert de vco
De commissie stelt nu voor om een aantal pilot-projecten in te stellen, waarin een nieuwe werkvorm wordt uitgeprobeerd. Een roc of onderwijsinstituut maakt een blok en zoekt daarna geschikte docenten bij dit vak. De deelnemende vakgroepen worden later afgerekend op hun inspanningen. De onderwijskundige Wijnen gaat de blokkenbouwers ondersteunen. (GDu)
Bos- en natuurbeheer niet goedgekeurd
Het is nog maar de vraag of de nieuwe studierichting Bos- en natuurbeheer komend studiejaar van start mag gaan. Hoewel er brede steun is binnen de LUW voor de gereorganiseerde Bosbouw-opleiding, heeft de landelijke adviescommissie voor het onderwijsaanbod bedenkingen uitgesproken over de richting. Deze commissie, genaamd Croho, moet nieuwe richtingen of namen van richtingen beoordelen om een wildgroei aan opleidingen te voorkomen. De commissie meent dat Bos- en natuurbeheer een nieuwe studierichting van de LUW is, die eerder aangemeld had moeten worden
De universiteit krijgt nu tot 7 februari de tijd om hetzelfde programma in te dienen, maar dan met het verzoek om de nieuwe richting goed te keuren. Een probleem is dat minister Ritzen twee jaar geleden gezegd heeft geen nieuwe vijfjarige opleidingen te willen instellen. Het programma dat nu wordt ingediend, is wel gebaseerd op vijf jaar. (GDu)