Nieuws - 29 februari 1996

Ondernemers kraken gemeente over Bassecour

Ondernemers kraken gemeente over Bassecour

In een brief aan het gemeentebestuur hebben de Stichting sociale huisvesting Wageningen (SSHW), bouwondernemer Swagro en Ontwerpburo Roza hun ongenoegen uitgespoken over de gang van zaken rond het Bassecour.


Het drietal heeft een verbouwplan voor het voormalige hoofdgebouw van de LUW opgesteld, maar moest via de pers en de wandelgangen vernemen hoe de onderhandelingen over de verkoop van de Bassecour verliepen, schrijven ze.

SSHW, Swagro en Roza hadden de indruk dat de gemeente pas op 23 februari een keuze zou maken tussen hun plan en dat van architect Hoogenberk, die voor de projectontwikkelaar Schutte, Roelofs en Haasse werkt. Daarna zijn de gemeente en eigenaar Wilma toch exclusief gaan onderhandelen met concurrent Schutte, menen de ondernemers. Naar nu blijkt is al voor het kerstreces een deal gesloten met Roelofs en Haasse." Ze hebben geen schriftelijk commentaar gehad van de gemeente en van Wilma, schrijven ze.

Eind vorig jaar spraken zowel de gemeente en Wilma als de subsidiegever, de provincie Gelderland, zich uit voor het plan van SSHW, Swagro en Roza. Wethouder H. Blankestijn (PvdA) stelt echter dat de gemeente geen rol speelde in de onderhandelingen. Wel heeft de gemeente er steeds op gehamerd dat eigenaar Wilma niet akkoord ging met de eis van Swagro dat zeventig procent van de woningen al voor de verbouw verkocht moest zijn. Die eis ging niet van tafel, terwijl het tekort bij het SSHW-plan beduidend hoger lag dan bij het plan van Schutte, Roelofs en Haasse. Makelaars gaven bovendien aan dat het SSHW-plan moeilijker verkoopbaar was." Volgens Blankestijn heeft Swagro de voorverkoopeis te laat laten vallen.

W. Blokhuis van de Stichting creatief erfgoedbeheer Herenstraat en omgeving (Sceho), jarenlang actievoerder voor het behoud van de Bassecour, meent dat een van de directeuren van Wilma een deal met Schutte c.s. sloot op het moment dat de projectleider van Wilma op vakantie was. Wilma zou deze deal toeschrijven aan een misverstand.