Wetenschap - 8 augustus 1996

Ondernemers Hoogstraat ontlopen baatbelasting

Ondernemers Hoogstraat ontlopen baatbelasting

De ondernemers uit de Hoogstraat hoeven geen baatbelasting te betalen. Het college van burgemeester en wethouders besloot hiertoe na felle protesten van de middenstanders.


B&W zien af van de heffing, om in de toekomst met de middenstand te investeren in kwaliteitsverbetering van het centrum, intensiever schoonmaken en promotie van het centrum.

De gemeenteraad ging 15 juli, niet zonder kritiek, akkoord met dit voorstel. Van de VVD-fractie kwam het oordeel dat de procedure de afgelopen twee jaar te onduidelijk was.

GroenLinks-wethouder J. Bogers van Openbare werken wees de kritiek van de hand. De ondernemers zijn tijdig ingelicht en het bestuur van het Wagenings Ondernemerscontact (WOC) had zich bereid getoond bij te dragen in de kosten van een vernieuwde Hoogstraat. In januari 1994 besloot de gemeenteraad de baatbelasting in te stellen om daarmee de herinrichting van de Hoogstraat te financieren. Die kostte een miljoen gulden; de baatbelasting moest drie ton opleveren. Vervolgens trokken individuele ondernemers in twijfel dat zij baat zouden hebben bij de vernieuwing. Het bedrag van drie ton wordt nu gekort op andere vernieuwingen en verbeteringen van de openbare ruimte in het centrum.

Bogers hield de raad voor dat de eerste, positieve gesprekken met het WOC, over een gemeenschappelijk gedragen kwaliteitsverbetering, zijn gevoerd. De VVD was sceptisch. Het idee dat de ondernemers in de toekomst op vrijwillige basis bijdragen is wellicht te sterk door idealisme gevoed", aldus fractievoorzitter F. Leendertz-Polak.

Re:ageer