Nieuws - 26 januari 1995

Onderhandelingen over hoger onderwijs naderen eind

Onderhandelingen over hoger onderwijs naderen eind

De onderhandelingen over de kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs schieten aardig op maar er blijven nog steeds moeilijke zaken liggen". Dat verklaart een woordvoerder van de landelijke studentenvakbond LSVb. De vakbond voert al sinds een paar weken met de instellingen en het ministerie van Onderwijs onderhandelingen over de kwaliteitsverbeteringen. Het gaat dan voornamelijk om afspraken over bijvoorbeeld het personeelsbeleid en de manier van evalueren van het onderwijs. Natuurlijk zijn dat zaken die een hoop universiteiten al uitvoeren of zeggen uit te voeren en u moet dan ook niet verwachten dat we het wiel uitvinden. Van de andere kant houden wij ook niet van vage afspraken dus proberen wij zo concreet mogelijke resultaten te bereiken."

Vrijdag 27 januari praten ministerie, instellingen en studenten weer verder over kwaliteitsverbetering. Over bezuinigingen op het onderwijs en eventuele verhoging van het collegegeld, daarover praten de studenten niet mee. Zij zeggen dat zij er voor passen een legitimatie te geven voor het korten op het onderwijs en het verhogen van het collegegeld". Noch het ministerie, noch de vereniging van universiteiten wil mededelingen doen over de inhoud van de gesprekken over de bezuinigingen.

Overigens zal minister Ritzen, ook op vrijdag 27 januari, zijn plannen om te bezuinigen bij het kabinet neerleggen en meedelen aan de Tweede Kamer.