Nieuws - 19 december 1996

Omgevingswetenschappen kampt met groot financieel tekort

Omgevingswetenschappen kampt met groot financieel tekort

Het verschil in de kosten van de studieprogramma's van de onderwijsinstituten is enorm, blijkt uit de berekeningen met het nieuwe verdeelmodel voor het onderwijsbudget. Omgevingswetenschappen komt zeven ton tekort; Technologie en voedsel houdt juist zeven ton over van het budget dat is bedoeld om basisbedragen te verstrekken. Vanaf 1997 krijgen vakgroepen voor het eerst voor hun vakken een basisbedrag uitbetaald van de onderwijsinstituten. Vakken die geen basisbedrag krijgen, verdwijnen.

Het ziet er bij ons behoorlijk beroerd uit", vertelt beleidsmedewerker E.G.F.C. van der Linden. Als ons onderwijsinstituut Omgevingswetenschappen alle vakken uit de onderwijsprogramma's van de richtingsonderwijscommissies (roc's) een basisbedrag wil toekennen, komt het zo'n zevenhonderdduizend gulden tekort. Dat is twintig procent van ons budget." Vooral het studieprogramma van Milieuhygiene, met voor elk van de vijf specialisaties een eigen kostbaar beroepsvoorbereidend blok, is flink duurder dan het richtbedrag dat de universiteitsraad het onderwijsinstituut meegaf. Evenals het Msc-programma Soil and water. Ook de roc's van Bodem, water en atmosfeer en Landinrichtingswetenschappen moeten vakken schrappen. Maar de andere programma's, die niet boven de richtbedragen van de universiteitsraad uitkomen, worden ook kritisch onderzocht op mogelijkheden om het totale bezuinigingsbedrag op te brengen, vertelt Van der Linden.

Bij Maatschappijwetenschappen zijn de problemen aanzienlijk kleiner dan bij Omgevingswetenschappen. Voorzitter prof. dr A.T.J. Nooij denkt dat het financiele tekort van ruim twee ton wel te overbruggen is, zonder al te veel vakken te schrappen. In tegenstelling tot alle andere onderwijsinstituten heeft het instituutsbestuur voor elke roc een apart budget vastgesteld. Toen we in september de programma's op inhoudelijk niveau bekeken, viel het ons op dat sommige roc's interne conflicten hadden opgelost door veel beperkte-keuzevakken in het programma op te nemen", vertelt Nooij. Rurale ontwikkelingsstudies en Economie van landbouw en milieu komen nu geld tekort. Om geld te besparen onderhandelen ze momenteel met de vakgroepen over de werkvorm van de vakken. Voor een vak met veel begeleiding geldt namelijk een hoger basisbedrag dan voor bijvoorbeeld een hoorcollege. Het onderscheid tussen practicum en werkcollege is bij ons veel minder scherp dan bij onderwijsinstitu
ten met bijvoorbeeld chemische practica."

Technologie en voedsel zit juist ruim in zijn jasje. Het heeft de programma's die de roc aanleverde al met wat kleine wijzigingen vastgesteld en houdt dan rond de zevenhonderdduizend gulden over. Maar eigenlijk hebben we al weer geld tekort", voegt beleidsmedewerker drs E.R. Van den Ende er snel aan toe. Van dat geld moeten de specialistische vrije-keuzevakken nog betaald worden. Verder wil Technologie en voedsel investeren in computer-ondersteund onderwijs, extra evaluaties, internationalisering en samenwerking met de Open Universiteit.

Ook Levenswetenschappen kan zijn beschreven onderwijsprogramma's goed betalen; die slokken zo'n 85 procent van het beschikbare budget op. De door vakgroepen ingediende specialistische vrije vakken passen echter niet meer allemaal in het budget. Opvallend is dat Biologie makkelijk uitkomt met het richtbedrag dat de universiteitsraad de onderwijsinstituten meegaf. Bij de vaststelling van de budgetten vreesde Biologie er slecht vanaf te komen. Het nieuwe programma blijkt echter flink goedkoper te zijn dan verwacht.