Nieuws - 7 maart 1996

OHRA voorspelt recordopbrengst teakplantage

OHRA voorspelt recordopbrengst teakplantage

De Costaricaanse teakplantage van het Nederlandse bedrijf Flor y Fauna lijkt af te stevenen op een absoluut wereldrecord. Wetenschappers van het Centro Cientifico Tropical voorspellen produkties tussen de vier- en achthonderd kubieke meter rondhout per hectare in twintig jaar.

Deze gegevens maakten OHRA Levensverzekeringen en het Wereld Natuur Fonds op 5 maart bekend. De beschikbare literatuur over de eeuwenoude teakproduktie heeft nimmer over dergelijke hoge opbrengsten gerept. OHRA schermt in advertenties met extreem hoge produktiecijfers en stuit daarbij voortdurend op grote scepsis in de bosbouwwereld.

OHRA introduceerde enige jaren geleden de Teakwood Rendementpolis. Met geld van beleggers koopt OHRA jonge teakbomen bij Flor y Fauna. De bomen moeten na verkoop een hoog rendement opleveren. Het WNF doet mee aan het project in de hoop zo de druk op het tropisch regenwoud te verkleinen.

De onderzoekers van het Centro Cientifico Tropical baseren hun resultaten op metingen bij teakboompjes van twee tot zes jaar. De groeivoorspellingen staven ze met gegevens van andere teakplantages met bomen van negen en zestien jaar oud.

De Wageningse Stichting Bos, die onder meer onderzoek doet naar teakhoutproduktie op plantages, riep OHRA onlangs in een uitgelekte brief op de ongefundeerde advertenties te stoppen. De verzekeraar trachtte in 1993 zijn produktieclaims te staven met onderzoeksgegevens van een deurwaarder. Dit onderzoek werd later door critici ongenadig hard aan de wetenschappelijke schandpaal genageld vanwege grove methodologische fouten.

Het jongste onderzoek van het Centro Cientifico Tropical moet alsnog de geprojecteerde wereldrecords rechtvaardigen. Of dat de discussie zal sluiten valt te betwijfelen. OHRA presenteerde op 5 maart uiterst summiere gegevens, die geen duidelijk uitsluitsel geven over de gehanteerde methodieken en de kwaliteit van het hout, die van groot belang is voor de prijs. Volgens WNF-directeur Woldhek vindt in april een discussie plaats met bosbouwers, waarbij alsnog alle informatie ter beschikking komt.