Nieuws - 14 maart 1996

OCW voorspelt Wageningse duikeling

OCW voorspelt Wageningse duikeling

De Landbouwuniversiteit staat aan de vooravond van een ijskoude sanering, want het aantal studenten in 2000 zal met ongeveer dertig procent zijn afgenomen. Dat werd op 6 maart in dagblad Trouw gemeld naar aanleiding van de WO-verdeelraming 1995 van het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCW). Volgens beleidsmedewerker W. van Kempen van de LUW, die de samenstellers van het ministeriele rapport adviseerde, klopt de voorspelling niet. Wageningen kent zelfs een lichte stijging aan ingeschreven studenten.

Volgens Van Kempen vloeit de fout voort uit de gehanteerde methodiek. De prognoses zijn gebaseerd op het aantal inschrijvingen van de afgelopen vijf of zeven jaar. Dit aantal daalde tot 1994 aan de LUW en die negatieve trend wordt in het model automatisch doorgetrokken. Doordat de daling bij de LUW eerder inzette dan bij andere universiteiten, krijgt de negatieve trend bovendien een extra zwaar gewicht bij de berekeningen. Maar de realiteit is anders, meldt de beleidsmedewerker: het aantal ingeschreven stijgt juist licht. Deze stijging werd al eerder voorspeld door de Taakgroep Plus van de LUW. Deze groep hanteerde een andere methodiek. Zij onderzocht hoeveel vwo'ers geinteresseerd waren in een opleiding in Wageningen.