Nieuws - 5 september 1996

Nwo krijgt stem bij selectie

Nwo krijgt stem bij selectie

De universiteiten moeten de komende vijf jaar 200 miljoen gulden vrijmaken voor stimulering en bescherming van onderzoekscholen. De onderzoeksfinancier NWO krijgt een zware stem bij de selectie van ongeveer tien topscholen, maar moet zelf ook honderd miljoen gulden reserveren voor de topscholen.


Met de stimulering van topscholen is 100 miljoen gulden gemoeid, zodat forse bedragen van de ene universiteit naar de andere kunnen schuiven.

In mei adviseerde een internationale adviescommissie de bewindsman nog om minstens 150 miljoen gulden over te hevelen naar NWO. Deze organisatie moest met dat geld de wetenschappelijke top van ons land versterken, maar de VSNU voelde weinig voor het uit handen geven van zo'n groot bedrag. Vertrouwelijk overleg tussen de VSNU met NWO leidde tot een akkoord dat minister Ritzen goeddeels heeft overgenomen. Het plan van VSNU en NWO komt met enkele aanpassingen in het op Prinsjesdag verschijnende Wetenschapsbudget.

In het ambitieuze arrangement tussen beide partijen mogen de universiteiten hun onderzoeksgeld voorlopig houden. Ze moeten geleidelijk 200 miljoen gulden per jaar reserveren voor stimulering van onderzoekscholen. De helft dient ter bescherming van erkende onderzoekscholen tegen bezuinigingen. De andere 100 miljoen wordt bestemd voor de absolute top van die scholen. En de selectie van die top wordt in handen gelegd van NWO. Enkele universiteitsbesturen blijven zorgelijk gestemd over de dreigende herverdeling van geld en over de bestuurlijke inmenging van NWO.

De minister wil slechts tien topinstituten, de universiteiten streefden naar het dubbele. Dat zou immers meer mogelijkheden bieden voor eerlijke verdeling over universiteiten en vakgebieden. Onduidelijk is nog of de universiteiten al in 1997 moeten reserveren. Als dat niet zo is moet minister Ritzen eenmalig dertig miljoen bijdragen om toch al met de stimulering te kunnen beginnen.

In het Wetenschapsbudget wordt ook het plan voor Ritzen- hoogleraren uitgewerkt. Er wordt extra geld vrijgemaakt om jonge hoogleraren aan te stellen in vakgebieden waar de vergrijzing toeslaat. Komend jaar gebeurt dat bij chemie, het jaar daarop bij letteren.