Nieuws - 29 februari 1996

Nuon medefinancier ijsbaan-onderzoek

Nuon medefinancier ijsbaan-onderzoek

De energiemaatschappij in Gelderland, Nuon, financiert een deel van het onderzoek naar energiebesparing van de kunstijsbaan die op de Wageningse Berg moet verrijzen. Het gaat om een onderzoek naar warmtekrachtkoppeling. Normaal wordt bij dat systeem de restwarmte van stroomopwekking gebruikt om woningen te verwarmen, zoals in de nieuwbouwwijk Noord-West. Bij de ijsbaan is het de bedoeling om de warmte die vrijkomt van koelmachines, in te zetten voor de verwarming van gebouwen in de omgeving van de kunstijsbaan. Van dergelijke koppelingen bestaan geen voorbeelden.

De stichting IJsbaan Wageningen benadrukt dat de Nuon goed is ingevoerd in de behoefte aan water en energie bij grootverbruikers in de omgeving, zoals de serviceflat Belmonte, het Amev-gebouw, de Parenco of het Oranje Nassau Oord. De stichting is nog op zoek naar andere medefinanciers voor het onderzoek.