Nieuws - 16 november 1995

Nuis houdt vast aan driejarige hbo-opleiding

Nuis houdt vast aan driejarige hbo-opleiding

Alleen als hogescholen keihard kunnen aantonen dat zij geen driejarige leerweg kunnen maken voor scholieren uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), wil staatssecretaris Nuis een uitzondering maken. Alle andere hogeschool-opleidingen moeten een vierjarige studie voor havo-scholieren en een driejarige variant voor mbo- en vwo-scholieren maken. Nu is de cursusduur van alle hbo-opleidingen nog vier jaar.

Volgens Nuis kunnen veel studenten in kortere tijd het gewenste eindniveau halen. Dat bespaart de overheid naar schatting honderd miljoen gulden per jaar, vanwege bezuinigingen op de studiefinanciering. De hogescholen hebben altijd geprotesteerd tegen een verplichte leerwegdifferentiatie. De hbo-instellingen hebben al plannen klaar liggen om op inhoudelijke gronden sommige opleidingen korter of langer te maken. Zij zeggen daarmee de vereiste honderd miljoen te kunnen bezuinigen.