Nieuws - 8 februari 1996

Nog geen fusie Agrotechniek en Grondbewerking

Nog geen fusie Agrotechniek en Grondbewerking

Het college van bestuur houdt de beslissing over de fusie van de vakgroepen Agrotechniek en -fysica en Grondbewerking aan. Dit uitstel houdt verband met de beslissing van de universiteitsraad, vorige week, om vooralsnog niet in te stemmen de fusie van de zootechnische vakgroepen. De raad wilde eerst meer duidelijkheid over de toekomstige bestuursstructuur en de bevoegdheden van onderwijsinstituten, vakgroepen en sectoren. De griffier van het college van bestuur, drs P. den Besten, veronderstelt dat de raad daarom ook niet over de fusieplannen van de vakgroepen Agrotechniek en Grondbewerking wil beslissen.