Nieuws - 19 december 1996

Niewsfoto, Junushoff

Niewsfoto, Junushoff

De maquette van de nieuwe Junushoff, gezien vanaf de Hema en de flats langs het Plantsoen. April 1997 begint de bouw, die 9,3 miljoen gulden kost en twee zalen oplevert die vanaf medio 1998 in gebruik komen. De zalen tellen zeshonderd en tweehonderd plaatsen. De grote zaal kan door flexibele afscheidingen ook plaats bieden aan ruim vierhonderd of driehonderd plaatsen.

De Junushoff krijgt ook een cafe-restaurant, kantoren en winkelruimte. De aanleg van een plein met kunstwerk voor en naast de Junushoff (op de foto achter het gebouw) kost een half miljoen gulden meer dan begroot. Daarover moet de gemeenteraad nog beslissen. De provincie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de bouwer/projectontwikkelaar Van Swaay sponsoren het project. De maquette staat in de hal van het gemeentehuis.