Nieuws - 11 april 1996

Nieuwsfoto, archief

Nieuwsfoto, archief

M.F. Gotz van der Vet schonk op 1 april de Landbouwuniversiteit het foto-archief van haar grootvader Luitje Broekema. Daartoe behoort het herdenkingsboek dat Broekema in 1910 van collega's ontving ter gelegenheid van zijn 25-jarig directeursschap van de Rijkslandbouwhogeschool, de voorloper van de LUW.

Broekema doorliep een bijzondere carriere; vanaf zijn 34-ste was hij bijna dertig jaar schooldirecteur en in die tijd slaagde hij er als hoogleraar Veeteeltwetenschap in om twee koninklijke tarwerassen te ontwikkelen. De Wilhelmina-tarwe, ontstaan door kruising van Spijktarwe met Roode Dikkop-tarwe, was enige decennia lang het tarweras in Nederland. Broekema deed zijn veredelingsproeven op Duivendaal.

Gotz van der Vet (midden) bood het archief aan aan rector magnificus prof. dr C. Karssen (links) en prof. dr ir E. Jacobsen, tweede van rechts. Achter hen hangt de gedenkplaat voor Broekema uit 1910, die sinds de opening de raadszaal in het bestuurscentrum opsiert. Gotz van der Vet heeft haar uitgebreide foto-archief over Nederlands-Indie geschonken aan het Tropenmuseum in Amsterdam.