Nieuws - 19 december 1996

Nieuwsfoto, Sportkaart

Nieuwsfoto, Sportkaart

Collegevoorzitter Theo Vos zette op 17 december zijn laatste handtekening namens de Landbouwuniversiteit onder een overeenkomst over een sportkaart voor studenten van de middelbare vakschool in Wageningen en de hogeschool Diedenoort. De andere ondertekenaars in sporthal De Bongerd waren drs L. Willems, lid van het college van bestuur van hogeschool Diedenoort (staande), directeur H.T. Schout van de Middelbare hotel- en bakkersvakschool en LUW-secretaris ir T. Theijse (uiterst rechts) De beide partners van de Landbouwuniversiteit subsidieren 55 gulden per sportkaart.