Nieuws - 13 juni 1996

Nieuwsfoto, Geologie

Nieuwsfoto, Geologie

De geoloog prof. dr S.B. Kroonenberg hield op 6 juni zijn afscheidsrede aan de Landbouwuniversiteit. Aan de hand van her en der gevonden dia's gaf hij een verhandeling over het belang van de geologie voor de landbouwwetenschappen en over het fenomeen core business. Met beelden van een diafragma en een tulband gaf hij te kennen dat deze attributen hun essentie ontlenen aan het feit dat ze geen kern hebben". Kroonenbergs leerstoel werd vorig jaar geschrapt bij de herziening van het leerstoelenplan, omdat deze niet tot de core business van de LUW zou behoren. Volgens de geoloog moet echter landgebruik centraal staan aan de LUW en is de geologie daarbij als verklarende factor onontbeerlijk.

Rector Karssen meldde in een reactie dat de leerstoel is verdwenen vanwege geldgebrek, maar ook dat Kroonenbergs vertrek hem spijt. Kroonenberg heeft een geologie-leerstoel aan de TU Delft geaccepteerd.