Nieuws - 2 oktober 1997

Nieuws wageningen

Nieuws wageningen

Nieuws wageningen
Tien ingenieurs aan het werk na Melkertbaan
Bij de evaluatie van het werkgelegenheidsproject Wageningen Innovatieve en Internationale Arbeidsplaatsen (WIAP) kon wethouder Peter Spitteler goed en slecht nieuws melden
Het goede nieuws: tien van de twaalf ingenieurs hebben na hun project een reguliere baan gevonden. In een aantal gevallen is hun Melkertbaan omgezet in een reguliere arbeidsovereenkomst. Het slechte nieuws: in plaats van 120 projecten zijn er slechts 32 opgezet. De gemeente Wageningen probeert samen met ingenieursvereniging KLV de laatste maanden van dit jaar nog bedrijven en werklozen te interesseren voor het project. KLV voerde de regeling uit in opdracht van en in samenwerking met de gemeente
Een maand nadat het ministerie van sociale zaken de 120 manjaar goedkeurde, moesten we onze ambities al bijstellen. Het bleek veel meer werk dan we hadden ingeschat, aldus Spitteler. Het was de bedoeling dat langdurig werkloze ingenieurs geplaatst werden bij het midden- en kleinbedrijf om een project uit te voeren dat te maken heeft met hun eigen expertise. Zo kon een voedingstechnoloog onderzoek doen naar verpakking van levensmiddelen. Het deelnemende bedrijf betaalt 25 duizend gulden per jaar. De gemeente en het ministerie van Sociale Zaken leggen daar nog 20 duizend gulden aan uitgespaard uitkeringsgeld bij. Spitteler: Maar het project bleek aanpassingen te vragen van zowel de ondernemer als de ingenieur. In het midden- en kleinbedrijf is men bijvoorbeeld niet zo bedreven in het schrijven van rapporten. KLV-medewerker Maaike Wijngaard: Omdat het WIAP een regeling was in het kader van het Melkert-II-experiment, moesten ook wij nogal wat rapporteren zodat het experiment door het ministerie geevalueerd kan worden.
Het experimentele karakter speelde het WIAP project vanaf het begin parten. Deelnemend ingenieur Gerhard Kolenbrander moest een half jaar wachten eer hij lang genoeg werkloos was om te mogen deelnemen. In de periode na zijn afstuderen had hij een aantal dagen via een uitzendbureau gewerkt. Spitteler wijt de problemen aan onwetendheid van het ministerie. Deelnemers moesten minstens een jaar werkloos zijn. Als iemand een dag had gewerkt, dan begon de periode van werkloosheid na die ene dag. Wij hebben bij het ministerie op een versoepeling aangedrongen. Sindsdien mogen ook mensen deelnemen die het voorgaande jaar minder dan vijftig dagen hebben gewerkt. En van die norm mochten we zelfs afwijken.
In een eindsprint hopen Spitteler en Wijngaard nog zo'n twintig ingenieurs aan een WIAP-plek te helpen. Er zijn zo'n twintig projectvoorstellen goedgekeurd waar nog geen werkloze ingenieur bij gevonden is. Op 1 januari 1997 is het Melkert-II-experiment afgelopen. (HvL)
Stadhuis op slot

Kan iedereen nu nog de kamer van een wethouder binnenlopen, binnenkort behoort dat tot het verleden. Alle gangen van het gemeentehuis worden afgesloten met een pincode. De deuren gaan slechts open voor mensen die in het bezit zijn van de juiste cijfercombinatie
De maatregel moet onder meer diefstal uit het stadhuis tegengaan. Onlangs werd een aantal splinternieuwe computers uit het stadhuis ontvreemd. Daarnaast moet het afsluiten de veiligheid van ambtenaren en wethouders vergroten
Bezoekers van het stadhuis moeten zich eerst melden bij de receptie of bij de afdeling voorlichting. Afhankelijk van de vraag wordt de bezoeker dan begeleid naar de plaats waar hij moet zijn, of aan de balie geholpen. Agressieve burgers, die bijvoorbeeld verhaal willen halen vanwege vermeend onrecht dat hen is aangedaan door een wethouder of een ambtenaar, worden geweerd
De maatregel voorkomt ook dat overgezellige bezoekers ambtenaren van hun werk houden. Voorlichter Ellen Speet: Het komt voor dat mensen met interesse in de gemeente Wageningen een praatje komen maken. Het is dan vaak moeilijk die mensen te vragen te vertrekken. (HvL)
Misschien Midgetgolf bij De Bongerd

Midgetgolfvereniging De Vrije Slag wil een stukje grond huren tussen de rondweg en het nieuwe zwembad. De 1500 vierkante meter grond is nu nog eigendom van de LUW. Het grasveldje hoort bij Universitair Sportcentrum De Bongerd
Theo Joosten, hoofd van het sportcentrum, is weinig enthousiast. In sportieve zin voegt het weinig toe aan het centrum. Midgetgolf vind ik meer passen bij een pannenkoekenhuis dan bij een sportcentrum.
De Midgetgolfvereniging, in 1984 begonnen op een baan bij het Bennekomse zwembad, heeft geen eigen baan meer. Een van de leden heeft toegezegd een nieuwe baan - kosten veertigduizend gulden - te betalen als de vereniging een terrein vindt
Joosten heeft geen bezwaar tegen de eventuele komst van de baan. Het terrein dat de vereniging op het oog heeft is niet in gebruik. De Vrije Slag heeft de gemeente Wageningen verzocht de grond kopen van de universiteit, waarna de sportvereniging het van de gemeente huurt, onder sportverenigingen een gebruikelijke procedure. De vorig jaar opgerichte gemeentelijke afdeling Vastgoedbeheer heeft nog weinig tijd gehad om zich over het verzoek te buigen. (HvL)