Nieuws - 3 december 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Extra geld voor minimuminkomens
Als de gemeenteraad het voorstel op 14 december goedkeurt, gaat de gemeente Wageningen al in januari 1999 extra geld uitkeren aan mensen die leven van een minimuminkomen
Wie drie jaar of langer op een minimuminkomen is aangewezen kan rekenen op vijfhonderd gulden als tegemoetkoming in de kosten van duurzame goederen. Ook gezinnen met kinderen boven de twaalf jaar die leven van een uitkering krijgen extra geld. De gemeente stelt voor kinderen van twaalf jaar 350 gulden ter beschikking, omdat de overgang van een kind naar het voortgezet onderwijs gepaard gaat met extra kosten. Gezinnen met oudere schoolgaande kinderen krijgen tweehonderd gulden per kind uitgekeerd. In totaal reserveert de gemeente een bedrag van ruim 210 duizend gulden voor de maatregel, die volgens de gemeente pakweg 217 huishoudens en 140 kinderen aangaat. Het geld komt van de rijksoverheid, die vorig jaar gemeentes de mogelijkheid heeft geboden om iets extra's te doen voor mensen met weinig geld. De maatregel staat los van het potje voor de bijzondere bijstand, dat bedoeld is voor individuele gevallen. (WRe)
6,6 Miljoen extra voor Marin
Het maritiem onderzoekinstituut Marin in Wageningen krijgt voor het jaar 1998 van het ministerie van Economische Zaken 6,6 miljoen gulden extra subsidie, bovenop een al toegezegde subsidie van 2,2 miljoen. Met dat geld moet het instituut zijn taken zien te verbreden, zodat het zich in de toekomst onafhankelijker van de overheid kan bedruipen, aldus Jaap Dekker, manager Marketing en PR bij het instituut. Waar het geld precies voor wordt gebruikt, blijft onduidelijk. Dekker geeft aan dat het instituut zich wil ontwikkelen tot clusterinstituut. Het Marin zal flink gaan investeren in de modernisering van de onderzoekfaciliteiten, het instrumentarium en de software
Het Marin ontving enkele jaren geleden nog een investeringsinjectie van honderd miljoen gulden, met de opdracht om zich te verbreden en nieuwe onderzoekfaciliteiten te ontwikkelen. Van dat geld worden twee nieuwe tanks aan de Van Uvenweg opgetrokken, voor het testen van maritieme technologie. (WRe)
Q-ray in Wageningen
Het informatie- en communicatietechnologiebedrijf Q-ray heeft zaterdag 28 november zijn deuren op het Agrobusinesspark in Wageningen officieel geopend. De dag begon met een estafetteloop van Veenendaal naar Wageningen, als symbolisch afscheid van Veenendaal, waar het bedrijf het grootste deel van zijn tienjarig bestaan gevestigd is geweest. Q-ray, dat zich richt op de agro-foodsector, vestigt zich in Wageningen omdat het deel uitmaakt van Kennisstad Wageningen en dichter bij zijn doelgroep wil zitten. Bovendien werd de behuizing in Veenendaal te krap. Het bedrijf telt vijftig medewerkers en bevindt zich in het nieuwe kantorengebouw De Schans, waar ook Stoas is gevestigd. Met dit bedrijf, gespecialiseerd in kennisoverdracht in de landbouwsector, heeft Q-ray al in 1997 een strategische alliantie gesloten. (WRe)