Nieuws - 12 november 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Gemeente vertraagt windproject LUW
Als het aan energieproducent Nuon en de LUW ligt, verschijnen er binnen drie jaar windmolens nabij Kortenoord, aan de westzijde van Wageningen
Volgens ir Ad van der Have, hoofd Gebouwen en Terreinen van de universiteit, zal de Nuon de bouw van de windmolens voor haar rekening nemen en stelt de universiteit haar terrein beschikbaar. Het wachten is echter op de gemeente Wageningen. Vooral de Nuon wil er snel mee aan de slag, maar ik wil eerst zeker weten dat de gemeente het bestemmingsplan op hoofdlijnen aanpast en de bouw van windmolens toestaat, aldus Van der Have
De gemeente Wageningen tekende op 6 november een klimaatovereenkomst met de Nuon, waarin zij zich de taak stelt in 2008 tien procent van het Wagenings energiegebruik te dekken met duurzame energie. De Nuon wil in het jaar 2000 vijf procent van de energielevering duurzaam opwekken. In deze overeenkomst geven gemeente en Nuon ook aan dat ze voor het jaar 2000 minstens 1,5 megawatt windenergie in Wageningen realiseren, eventueel in samenwerking met derden. De gemeente tekent aan dat de landschappelijke en ecologische effecten van windenergie als randvoorwaarden beperkend zijn
Van der Have maakt hieruit op dat de gemeente bedenkingen heeft tegen windenergie. Het zijn inderdaad geen boompjes die je plant, ook wij vinden natuurlijk dat het landschapstechnisch in het beeld moet passen. Ik wil gewoon eerst van de gemeente horen dat ze achter onze plannen staan, voor ik met het idee verder aan de slag ga en kosten maak. Volgens voorlichter Ellen Speet van de gemeente is de gemeente zeker niet tegen windmolens, maar staat ze deze niet zomaar op elke plaats toe. Nuon en LUW kunnen gewoon een bouwvergunning voor een windmolen bij ons aanvragen. Dan zal naar het bestemmingsplan worden gekeken. (WRe)
Stoas en Agriment fuseren
Op 6 november zijn Stoas en Agriment gefuseerd. Beide bedrijven houden zich bezig met het overdragen van kennis in de landbouwsector. Stoas draait met 270 medewerkers zestig miljoen gulden omzet, en richt zich vooral op advisering over leerprocessen in het onderwijs en non-profitorganisaties. Agriment heeft 52 medewerkers, is goed voor tien miljoen gulden omzet en geeft adviezen en trainingen aan boeren en tuinders en cooperaties
De nieuwe combinatie Stoas-Agriment telt 320 medewerkers en beoogt een omzet van 75 miljoen gulden per jaar. Naast Nederlandse vestigingen in Wageningen, Deventer, Dronten en 's Hertogenbosch heeft de combinatie permanente buitenlandse vestigingen in Amerika, Azie, Afrika en Oost-Europa
Met de fusie heeft Stoas een juridische scheiding aangebracht in haar bedrijf. De gesubsidieerde lerarenopleiding voor het agrarisch onderwijs staat nu los van de commerciele activiteiten van de Stoas-Holding. (WRe)