Nieuws - 5 november 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Wageningse ambtenaren zijn veel ziek
Het Wagenings gemeenteapparaat kampt met een hoog ziekteverzuim, blijkt uit het sociaal jaarverslag 1997 van de gemeente. In 1997 lag het ziekteverzuim, exclusief zwangerschapsverlof, gemiddeld op acht procent, met uitschieters van tien procent en hoger bij de sectoren bestuur en Openbare werken
Het Wageningse ziekteverzuim ligt ver boven het landelijk gemiddelde, dat in 1996 op 4,6 procent lag. Bij de LUW beweegt dit cijfer zich tussen de vier en vijf procent; eind vorig jaar lag het op circa vier procent
Ook de mobiliteit van de Wageningse ambtenaren is zeer groot. Tien procent van het totale ambtenarenbestand vertrekt jaarlijks, terwijl het landelijk percentage zelden hoger is dan vijf procent. Volgens het sociaal jaarverslag willen mensen graag in Wageningen werken, maar wordt de lokroep van grotere gemeenten met hogere salarissen en zwaardere functies na een aantal jaren te sterk. Omdat de doorstroming zo hoog is heeft Wageningen, meer dan andere gemeentes, last van kraptes op de arbeidsmarkt. Vorig jaar bleken enkele functies moeilijk te vervullen. (WRe)
Wageningen wil met burgers structuurschets maken
Na de Wageningen 2000+-gesprekken, waarin de gemeente met haar inwoners besprak waar het in de toekomst met Wageningen naartoe moet, gaat de gemeente een structuurschets voor Wageningen maken. Die zal aangeven waar welke functies gestalte moeten krijgen. Bovendien zal de schets de basis vormen voor toekomstige bestemmingsplannen. De structuurschets zal ingaan op zaken als toekomstige woongebieden, automobiliteit, rust en recreatie, en natuurontwikkeling. Om te zorgen dat de structuurschets breed gedragen wordt, wil de gemeente de Wageningers en andere belanghebbenden betrekken bij het maken van de schets. Dat proces zal begin volgend jaar starten. (WRe)
Smits wordt nieuwe gemeentesecretaris
Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeenteraad voorstellen om Mimi Smits te benoemen tot gemeentesecretaris. Smits (47) is op dit moment hoofd van de afdeling Maatschappelijk en culturele zaken in de gemeente Zwolle. Daarvoor was zij directeur van de Vereniging van Instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening en Thuiszorg, en beleidsmedewerker bij de provincie Gelderland en de gemeenten Epe en Amsterdam. Ze studeerde onder meer andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. De gemeenteraad zal het collegevoorstel op maandag 9 november behandelen. Het college wil Smits op 10 februari 1999 in dienst laten treden. Smits volgt Niek Roos op, die op 1 oktober in Delft gemeentesecretaris is geworden. (WRe)
Betere ventilatie in grote zaal Unitas
De grote zaal van jongerenvereniging Unitas krijgt een nieuw ventilatiesysteem. Iedereen die wel eens op een drukke avond binnen is geweest snapt waarom: sinds het aanbrengen van nieuwe geluidsisolatie vijf jaar geleden waant de bezoeker zich soms in een sauna. Met de nieuwe aanwinst hoopt de vereniging haar leden voortaan te ontvangen in een luchtiger ambiance
De feestomstandigheden waren af en toe te vergelijken met het klimaat van een tropisch regenwoud. Het kwik steeg soms tot 31 graden, bij een relatieve luchtvochtigheid van tachtig procent. Met name het hoge vochtgehalte geeft problemen, zegt Anne van Doorn, coordinator van het project. Het belemmert de verdamping van het danszweet van de bezoekers, met als gevolg een beperkte afkoeling van hun verhitte lichamen.
Doordat de nieuwe installatie buitenlucht aanzuigt, is de werking afhankelijk van het weer. Op een regenachtige dag is het vochtgehalte van de buitenlucht dermate hoog dat de vochtigheid binnen en buiten niet veel verschilt. Om 's winters extreem lage temperaturen in de zaal te vermijden, wordt de buitenlucht in een enorme luchtkast achter het verenigingsgebouw van te voren verwarmt met behulp van de afgevoerde warme discolucht
Op papier belooft de installatie een maximale temperatuur van 27 graden te kunnen handhaven met een luchtvochtigheid van 74 procent. Het verschil met de oude situatie lijkt gering, maar het is een behoorlijke verbetering, aldus Van Doorn. Wanneer het nieuwe systeem in werking treedt, is wederom afhankelijk van het weer. De regen belemmert de monteurs in hun werk. De vereniging hoopt dat de klus op zaterdag 7 november geklaard is. (MVro)
Nieuwe toneelverlichting voor 't Hemeltje

De gemeente Wageningen stelt eenmalig 1900 gulden beschikbaar voor vervanging van de toneelverlichting van Theater 't Hemeltje. 't Hemeltje biedt op de zolder van De Wereld een klein podium voor vernieuwend theater en toneel. Vijftien vrijwilligers runnen het theater. Na een recente verbouwing, gefinancierd door de LUW, moet het theaterlicht nog worden vervangen. De kosten daarvan bedragen circa 9650 gulden; de LUW en het Anjerfonds dragen samen 7750 gulden bij. Aangezien 't Hemeltje niet zelf het resterende bedrag kan dekken, is de gemeente om een eenmalige bijdrage gevraagd. De gemeente stemt daarin toe, aangezien de voorstellingen openbaar zijn en 't Hemeltje een bijdrage levert aan de variatie van podiumkunsten in de gemeente. (WRe)
Molenstraatbedrijven bestaan twintig jaar

Cafe Loburg, restaurant Sa Lolla en het Molenstraattheater bestaan alle drie twintig jaar en organiseren samen een groot feest op woensdag 25 november. Teele Hindriks zal performen voor de kinderen, volwassenen kunnen paalklimmen of deelnemen aan een wedstrijd spaghetti-eten. Ook wordt een gratis film gedraaid en is er live muziek.Cafe Loburg feest overigens de hele week. (WRe)