Wetenschap - 29 oktober 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Aio-woningen alleen nog voor tweedejaars
De gemeente Wageningen zal voor de huidige huurders van de aio-woningen in het oude Pedelgebouw in de Herenstraat een positief advies over de huursubsidie afgeven aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Voor nieuwe huurders vindt de gemeente dat de woningen passend moeten worden toegewezen
In de ogen van de gemeente is de huur van de woningen, tussen de 750 en 850 gulden, te hoog voor het inkomen (bruto 2184 gulden) dat een eerstejaars aio geniet. De huursubsidie komt dan rond de 350 gulden te liggen. Toch is besloten positief te adviseren, omdat de huidige bewoners anders in de problemen komen. In een overleg tussen gemeente en de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen is wel afgesproken om de appartementen voortaan alleen toe te wijzen aan tweedejaars aio's (bruto 2495 gulden). Daardoor hoeft de huursubsidie niet meer dan 250 gulden te bedragen. (WRe)
Gemeente vergist zich in openingsdatum Junushoff
De gemeente Wageningen heeft het plein voor de verbouwde Junushoff niet gereed bij de officiele opening van de schouwburg op zaterdag 31 oktober. De reden is dat ambtenaren op het gemeentehuis ervan uitgingen dat de opening was gepland op 20 november, enkele dagen voor de eerste voorstelling. Toen later bleek dat de opening al eind oktober plaatsvindt, was het niet meer mogelijk om materieel voor de aanleg van het plein tijdig in Wageningen geleverd te krijgen. De gemeente heeft toegezegd voor zaterdag te zorgen voor halfverharding. Dat betekent dat het Wageningse publiek niet door de blubber hoeft om het nieuwe theater te bereiken. (WRe)
Studenten beboet voor leegspuiten brandblusser
Twee bewoners van de studentenflats Rijnsteeg en Asserpark hebben donderdag 22 oktober 's nachts uit baldadigheid een brandblusapparaat in de gemeenschappelijke ruimte van een flat aan de Haarweg leeggespoten. Ze werden bekeurd en kregen een boete van tachtig gulden voor het feit dat ze zich zonder redelijk doel in een publieke ruimte bevonden en deze bevuilden. De aangifte werd gedaan door een bewoner van de flat
Adjunct-directeur Jan Harkema van de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen is blij dat het tweetal beboet is. Het komt wel vaker voor dat brandblussers worden leeggespoten. In het beste geval krijgen we daar een melding van binnen, zodat het we het apparaat weer kunnen laten vullen. Helaas gebeurt het ook dat wij van niets weten, waardoor het apparaat enige tijd leeg op de afdeling hangt. Dat kan tot gevaarlijke toestanden leiden. Als er op een afdeling verhuizingen plaatsvinden, checkt de SSHW naast de betreffende kamer ook de afdeling. In een oogopslag is dan te zien of de brandblusser nog gevuld is of niet. Als niet bekend is wie het apparaat heeft leeggespoten, moet de afdeling het opnieuw vullen betalen. In het geval van de Haarweg zullen de daders de rekening voor het vullen van de brandblusser gepresenteerd krijgen. Dit betekend dat ze naast de boete van tachtig gulden nog eens een bedrag van circa honderd gulden kwijt zijn. (WRe)