Nieuws - 22 oktober 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Numico Research opent hoofdvestiging in Wageningen
Minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken opende maandag 19 oktober de nieuwe hoofdvestiging van Numico Research
Het bedrijf is onderdeel van Koninklijke Numico, voorheen Nutricia. Numico Research onderzoekt de medisch-biologische aspecten van voeding. Tijdens de opening maakte het bedrijf bekend geld beschikbaar te stellen voor een bijzonder hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit. Die moet zich gaan richten op specifiek werkende voeding voor zuigelingen en patienten
Het nieuwe researchprogramma van het bedrijf is erop gericht hoogwaardige voeding te ontwikkelen die onder andere zorgt voor een sneller herstel van operatie- en intensive care- patienten, en voor een betere ontwikkeling van te vroeg geboren baby's. Uit concurrentieoverwegingen doet het bedrijf geen verdere mededelingen over het researchprogramma of over de omvang van de onderzoeksstaf
Numico Research heeft vestigingen in Europa en Australie. Wageningen is gekozen als locatie voor de hoofdvestiging omdat hier meerdere researchinstituten zijn gevestigd, waaronder het technologisch topinstituut Voeding. Numico Research ziet Wageningen als belangrijk centrum voor voedingsonderzoek in West-Europa. (WRe)
Aio's ontevreden over toewijzing woningen
Het Wagenings aio-overleg (Waioo) is ontevreden over de wijze waarop de zeventien woningen voor assistenten in opleiding in het oude Pedelgebouw van de Landbouwuniversiteit zijn toegewezen. Bovendien vraagt het Waioo zich af of de door de woningbouwcorporatie SSHW in het zicht gestelde huursubsidie er wel zal komen
De SSHW opende het Pedelgebouw enkele weken geleden. Voor de zeventien appartementen toonden maar liefst negentig aio's belangstelling. De mensen die het langst een SSHW-kamer huurden, kwamen het eerst in aanmerking. Volgens Waioo-bestuurslid drs. Jan Carette is dat onterecht. De woningen zijn gebouwd voor aio's in het algemeen. Door de keuze voor personen die het langst een SSHW-kamer huren, komen aio's van buiten Wageningen op geen enkele wijze in aanmerking. Eerlijker zou het zijn om de inschrijving open te stellen vanaf het moment dat je aio bent.
Adjunct-directeur Jan Harkema van de SSHW laat weten niet erg gevoelig te zijn voor de Waioo-kritiek. Naast de zeventien woningen in het Pedelgebouw komen er binnenkort nog vijf extra woningen voor aio's in de Kloosterstegen. Dat is onvoldoende om in de vraag naar deze woonvorm te voorzien. Wij kiezen ervoor om onze huurders een wooncarriere te bieden. Degene die dus al langer bij ons huurt, geniet voorrang.
Het Waioo vraagt zich ook af of de huursubsidie van ruim 350 gulden in het eerste en 250 gulden in het tweede jaar er wel zal komen. Carette: De huur voor de appartementen ligt tussen de 750 en 850 gulden. Bij de ondertekening van het contract benadrukte de SSHW nogmaals dat er huursubsidie zou komen. Maar nu blijkt dat de gemeente een negatief advies wil uitbrengen aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, omdat de huur van de woningen te hoog is voor het lage loon van een aio. De bewoners maken zich ernstig zorgen dat de huursubsidie er niet komt. De SSHW en de gemeente bespreken de kwestie vrijdag 23 oktober. (WRe)
LUW wil Wageningen helpen met havenslib
De milieutechnologen van de Landbouwuniversiteit zijn graag bereid mee te denken met de gemeente over oplossingen voor de 35 duizend ton vervuild havenslib, opgehoopt in de Wageningse haven
Gemeente en universiteit troffen elkaar pakweg een half jaar geleden tijdens een open dag in het Biotechnion. De burgemeester en wethouder Paul Apeldoorn toonden toen veel interesse in een installatie die baggerspecie kan scheiden. Naderhand is er geen contact meer geweest
In het meerjarenbeleidsplan schrijft de gemeente dat ze de Wageningse expertise wil benutten bij het oplossen van het probleem. Prof. dr ir Wim Rulkens van het departement Agro-, Milieu- en Systeemtechnologie is blij verrast dat de gemeente de LUW wil inschakelen. Het probleem is zeker op te lossen. In technisch opzicht zijn er vele mogelijkheden. Elk type slib is anders, zodat er onderzoek moet komen wat de beste methode is. Belangrijk is dat het ook betaalbaar is. We zijn gaarne bereid de gemeente van advies te dienen over de beste methode voor de Wageningse situatie. Het wachten is nu op werkelijke afspraken tussen gemeente en LUW. (WRe)
Computers voor Wageningse basisscholen

Hogeschool Diedenoort heeft de Wageningse basisscholen veertig computers geschonken. De 468'ers zijn nog goed, maar voldoen voor Diedenoort niet meer aan de steeds hogere eisen. Met de gift wil Diedenoort de basisscholen ondersteunen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.
Ook de Landbouwuniversiteit schenkt jaarlijks enkele tientallen computers aan minder draagkrachtige instellingen. Zo gingen de laatste vier LUW-computers naar een kindertehuis in de buurt van Petersburg. Ook universiteiten in Oost-Europa en het Wagenings Lyceum hebben in het verleden computers ontvangen. Jaarlijks schenkt de LUW ongeveer een kwart van het totale aantal afgeschreven computers aan een goed doel. De rest wordt verkocht aan medewerkers of aan studenten. Als de computers echt kapot zijn gaan ze naar een recycling-bedrijf. (WRe)
Tienduizend gulden voor illegalen

Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen stelt de gemeenteraad in het meerjarenbeleidsplan voor de stichting Vluchteling onder Dak jaarlijks tienduizend gulden toe te kennen ter dekking van de bureaukosten. De stichting biedt hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. (WRe)