Nieuws - 1 oktober 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Wageningen wil oude fontein vernieuwen
Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen stelt voor de fontein op de markt voor 174.500 gulden te verspijkeren. Als het voorstel wordt aangenomen zal tuin- en landschapsarchitect Bakker uit Wageningen de torso handhaven en vernieuwende elementen toevoegen die passen bij de nieuwe markt
De fontein is al jaren buiten werking, omdat het oppompen van verontreinigd grondwater niet meer is toegestaan. Omdat de kosten voor renovatie erg hoog opliepen, is eerst onderzocht of er alternatieve kunstobjecten in aanmerking kwamen. De raad besloot echter een jaar geleden de fontein te behouden, en heeft hier destijds een krediet van 93.750 gulden voor beschikbaar gesteld, bovenop een bedrag van 15.000 gulden voor demontage dat al beschikbaar was. Het tekort van ruim 85.000 gulden wil het college nu laten dekken door derden
Naast het ontwerp van Bakker is ook een ander ontwerp - totale kosten 132.000 gulden - ingediend, dat beoogt de fontein zoveel mogelijk in oude staat te herstellen. Het college kiest echter voor het plan-Bakker omdat het vindt dat dat beter aansluit bij de nieuwe uitstraling van het marktplein. (WRe)
Groene visie op Wageningse berg
De stichting Vrienden van de Wageningse berg adviseert het college van burgemeester en wethouders om een werkgroep in te stellen die een groen plan voor het stadionterrein op de Wageningse berg gaat uitwerken. Dat blijkt uit de brochure Een groene visie op de Wageningse berg, die de stichting dinsdag 29 september heeft overhandigd aan wethouder Rik Eweg
De brochure beschrijft de Wageningse Berg als een uniek en kwetsbaar natuurgebied van hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Doel van de stichting, die ruim driehonderd donateurs telt, is de natuur op de Wageningse berg te beschermen. Daarom is de stichting tegen de komst van een kunstijsbaan op de plaats van het oude voetbalstadion
Wethouder Rik Eweg laat weten dat de eventuele komst van een kunstijsbaan in procedure is. Mocht tot de komst van een ijsbaan op de berg besloten worden, dan staat dat gegeven niet meer ter discussie bij de verdere planontwikkeling voor de Wageningse berg. Wel ligt het in de bedoeling om alle actoren die betrokken zijn bij de Wageningse berg rond de tafel te krijgen. Een groen plan van de Vrienden van de Wageningse berg wordt dan meegenomen in de discussie. Hoe en wanneer een dergelijke overleggroep van start zal gaan, is Eweg nog niet duidelijk. Wel weet hij dat dat dit jaar niet meer zal lukken. Uiteindelijk moet er een nieuw bestemmingsplan voor de Wageningse berg en een landschapsbeleidsplan komen. (WRe)