Nieuws - 10 september 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Gemeente neemt geen maatregelen tegen flatkroegen
Het gemeentebestuur is niet van plan maatregelen te nemen tegen de flatkroegen. Wel zal de gemeente de drank- en horecavergunningen van deze kroegen, die zich in of naast de studentenflats bevinden, tegen het licht houden
De besturen van de flatkroegen krijgen binnenkort een uitnodiging van de gemeente voor een overleg, waarin zij worden voorgelicht over de regels waaraan ze zich moeten houden bij paracommerciele activiteiten
De gemeente neemt deze maatregelen naar aanleiding van de brief van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC). Dat liet weten zware concurrentie te ondervinden van de flatkroegen, waar half uitgaand Wageningen zou vertoeven
De klachten vanuit de Wageningse horeca zijn volgens gemeentenambtenaar Miklos Retei niet nieuw. Ook de Kamer van Koophandel wijst de gemeente regelmatig op haar wettelijke taak om de belangen te beschermen van ondernemers die last hebben van paracommercialisme. Volgens Retei neemt de gemeente die taak serieus, maar moet ze ook de belangen van studenten behartigen. Wageningen is een studentenstad; dat is belangrijk voor Wageningen en dat willen we graag zo houden.
En dus zoekt het gemeentebestuur constant naar een evenwicht tussen de belangen van de horeca en de studenten. We gaan nu zonder verwijten de boel op orde brengen, door de vergunningen van flatkroegen onder de loep te nemen. En door studenten voor te lichten over de regels waar ze zich aan te houden hebben. We hebben niet het idee dat daar zaken zonder enig beleid plaatsvinden, maar wellicht weten de studenten niet wat precies de regels zijn vanwege het grote aantal wisselingen in het bestuur. Van verhoogde controles bij studentenflats is op dit moment absoluut geen sprake. (WRe)
Pronk erkent bijzondere positie Wageningen
Minister Jan Pronk van VROM erkent de bijzondere positie van Wageningen als kennisstad. Dat laat hij de gemeente en Wageningen UR weten in reactie op hun bezwaarschrift tegen het streekplan Gelderland dat beide instanties bij de minister indienden. De gemeente en Wageningen UR willen dat Wageningen in het streekplan wordt erkend als internationaal kenniscentrum en daarmee toestemming krijgt om extra woningen te bouwen op open plekken in de stad
Wethouder Rik Eweg gaat ervan uit dat de reactie van Pronk een formele weerslag zal vinden in het streekplan. Daarmee sprak hij de hoop uit dat de provincie de bestemmingsplannen voor woningbouw, die zij nu afkeurt, alsnog zal goedkeuren
Of dat het geval is, valt te betwijfelen. Pronk stelt nadrukkelijk in zijn brief: De bijzondere positie betreft mijns inziens voornamelijk bedrijfsterreinen en niet zozeer woningbouw. De woningmarkt voor de werkenden in Wageningen is groter dan Wageningen alleen.
Overigens stelt Pronk in dezelfde brief dat hij verheugd is over het feit dat Wageningen de uitbreiding van de stad binnen de contouren van de bebouwde kom wil realiseren. (WRe)
Wethouder getroffen door twee hartinfarcten
Wethouder Henk Blankestijn is in de nacht van 1 en 2 september getroffen door een hartinfarct en opgenomen in het ziekenhuis De Gelderse Vallei in Bennekom. Nadat hij op 3 september opnieuw een infarct kreeg, is hij overgebracht naar het Nijmeegse Radboudziekenhuis, waar afgelopen maandag twee bypasses zijn aangebracht. Blankestijn, reeds zeventien jaar in functie als Wagenings wethouder, beheert de portefeuilles volkshuisvesting, financien, sport, cultuur, maatschappelijke zorg, sociaal-cultureel werk en gemeentelijk accommodatiebeleid
Ook in 1991 heeft de 51-jarige Wageninger al eens een hartinfarct gehad. Toen heeft hij na zes maanden zijn taken als wethouder weer opgepakt. De komende maanden worden zijn taken waargenomen door de overige leden van het college van burgemeester en wethouders. Naar omstandigheden maakt Blankestijn het goed. (WRe)