Wetenschap - 18 juni 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Woningstichting biedt huisvesting aan asielzoekers
De Woningstichting in Wageningen stelt vier woningen beschikbaar om de nood bij asielzoekerscentrum De Leemkuil te verlichten. Wij hebben spontaan ja gezegd, toen wij het verzoek kregen van het Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers, laat adjunct-directeur Harry Wassink weten. We hebben 5300 woningen. Vier daarvan beschikbaar stellen, dat moet kunnen.
De huur voor de panden wordt betaald door het COA. Dit orgaan regelt ook de selectie van bewoners en de toewijzing. Om welke panden het gaat is nog niet duidelijk
De directe aanleiding voor dit initiatief ligt bij een brief die een gezin uit Iran naar de gemeente stuurde over de slechte huisvesting. Zij zaten met vijf man in een ruimte. Dat zijn natuurlijk heel vervelende omstandigheden. Daar willen wij graag wat aan doen, aldus Wassink
Ook in Rhenen huurt het COA extra ruimte voor de opvang van asielzoekers. Sinds vorige week herbergt het voormalige hotel en studentenhuis Grebberoord aan de voet van de Grebbeberg 27 mensen uit Irak, Soedan en Afghanistan. De gemeente Rhenen geeft hiervoor voorlopig voor een jaar toestemming, hoewel dat in strijd is met het bestemmingsplan voor het pand. Er mogen maximaal veertig asielzoekers in het pand wonen. Ieder jaar zal het COA bekijken of het het pand nog een jaar wil gebruiken. (MBe)