Nieuws - 13 februari 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Theehuis in arboretum ontmoet tegenstand
De bouwplannen voor een theehuis in arboretum Belmonte heeft een stroom van protesten opgeleverd. Ongeveer honderd verontruste omwonenden en liefhebbers van de bomentuin hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd het plan af te keuren
Van een bescheiden theehuis is geen sprake meer, stellen de tegenstanders Ze noemen de beoogde uitspanning een partycentrum of restaurant
De protesten komen voornamelijk uit de hoek van twee organisaties. Het comite Verontruste vrienden van het arboretum bestaat uit donateurs van de aan de LUW gelieerde stichting Vrienden van het arboretum. Het comite heeft voorgedrukte protestbrieven verstuurd aan donateurs van de stichting. Ook vereniging Vrienden van de Wageningse berg stelt zich kritisch op tegenover de plannen. Beide organisaties maken zich zorgen over mogelijk verkeersoverlast en zijn bang dat het aanzicht van het arboretum wordt geschaad
Ir A.J. van der Have, hoofd Gebouwen en terreinen, blijft laconiek onder de protesten. Het theehuis kan een aardige toevoeging zijn aan het arboretum, maar is niet noodzakelijk. Volgens Van der Have speelt het verwachte pachtgeld voor de LUW een ondergeschikte rol. Hij kan zich wel voorstellen dat de projectontwikkelaar een schadeclaim indient bij de gemeente, mocht het college de bouwaanvraag vanwege de protesten afkeuren. Projectontwikkelaar R.E. de Rooy onthoudt zich van commentaar zolang de procedure loopt. De bal ligt nu bij de gemeente.(HvL)
Provincie overweegt containeroverslag in Wageningen

De provincie Gelderland gaat onderzoeken of de Wageningse haven een geschikte locatie is voor de overslag van containers. Het onderzoek is een uitvloeisel van het provinciaal verkeers- en vervoerplan. Daarin pleit W.C. Lely, directeur Wegen, verkeer en vervoer, voor een grotere rol van de binnenvaart in het goederentransport. De Wageningse haven kan volgens Lely onderdeel worden van een lint van binnenhavens dat het wegtransport vanuit Rotterdam kan ontlasten
Het pleidooi sluit aan bij Wageningse initiatieven om de haven beter te benutten. De gemeente onderzoekt al de mogelijkheid om containers met afval per binnenschip af te voeren. Lely heeft geen contact gehad over de initiatieven
Niet iedereen in Wageningen is enthousiast over de plannen voor uitbreiding van de havenactiviteiten. Containeroverslag levert waarschijnlijk slechts een geringe bijdrage aan de werkgelegenheid. Bovendien legt de overslag een grote druk op de toch al schaarse ruimte in Wageningen en zorgt het voor meer verkeer
Of de containeroverslag er komt hangt ook af van het bedrijfsleven. Een nadeel van de Wageningse haven is de korte afstand tot Rotterdam. Transport per binnenschip is per kilometer weliswaar goedkoper dan per vrachtauto, maar het is de vraag of die besparing opweegt tegen de kosten die de extra overslag van zee- naar binnenschip met zich meebrengt. (HvL)