Nieuws - 12 maart 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
PvdA, GroenLinks en VVD willen samen in nieuw college
De Partij van de Arbeid (zeven zetels) zal met GroenLinks (zes zetels) en de VVD (vier zetels) waarschijnlijk het college vormen in de komende bestuursperiode. Dat valt op te maken na de eerste coalitieonderhandelingen die afgelopen zaterdag plaatsvonden
De drie partijen, die bij de verkiezingen alledrie een zetel wonnen, hebben volgens wethouder Henk Blankestijn de intentie om er bij de onderhandelingen samen uit te komen. Blankestijn: Zowel de Partij van de Arbeid als Groenlinks zijn van mening dat de meerderheid die we met de twee partijen vormen te klein is. Een derde partij erbij is goed voor de democratie. Het programma van de VVD verschilt op sommige punten sterk, maar we zijn zeker van een linkse meerderheid op gebied van sociale zaken en milieu. Bovendien zijn we er de afgelopen periode elke keer goed uitgekomen met wethouder Staudt van de VVD.
Het CDA (drie zetels) liet zaterdag aan de overige partijen weten zich de afgelopen periode opgesteld te hebben als collegepartij zonder wethouder, maar dat het van die tactiek zal afstappen en meer oppositie zal voeren. Reden is het verlies aan kiezers dat het beleid van de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Ook D66 (twee zetels) trekt zich als gevolg van een verlies van twee zetels waarschijnlijk terug. Blankestijn: We hebben zaterdag in vijf groepjes gesproken over het komende bestuursprogramma. Volgende week gaan we daarmee verder. De verwachting is dat CDA en D66 daar niet meer komen opdagen. De RPF/GPV (een zetel) zal daar overigens wel weer verschijnen
De besproken onderwerpen zijn geclusterd: openbare werken en verkeer, sociale zaken, werkgelegenheid en economische zaken, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, onderwijs en welzijn, algemene zaken en financien. Deze clustering komt volgens Blankestijn niet automatisch overeen met de toekomstige wethoudersportefeuilles. Duidelijk is volgens de PvdA-voorman dat zowel zijn partij als GroenLinks twee personen als wethouders zullen leveren, en de VVD een. De huidige wethouders Blankestijn (PvdA) en Bogers (GroenLinks) zetten hun werk voort. Ook wethouder Staudt van de VVD wordt waarschijnlijk wederom benoemd. Wie de overige twee wethouderszetels zullen bekleden is bij PvdA en GroenLinks nog niet duidelijk. (WRe)
Energieprijs gaat aan Wageningen voorbij
De gemeente Wageningen is niet de winnaar geworden van de nationale energieprijs die was uitgeloofd door het Wereldnatuurfonds (WNF). Wageningen had de dit jaar te bouwen stadswerf voorgedragen voor de prijs. Op het dak van de werf wordt duizend vierkante meter aan zonnecellen geinstalleerd. Wageningen bereikte samen met vier andere gemeenten de finale van de WNF-competitie, die een stimulans moet zijn voor grootschalige implementatie van zonne-energie. Uiteindelijk is in de categorie waar Wageningen op mikte Amersfoort tot winnaar uitgeroepen. Die gemeente laat 501 woningen bouwen met totaal 11.800 vierkante meter zonnecellen
Wageningen is inmiddels al weer in de race voor een nieuwe prijs. De markt is met vijf andere projecten genomineerd voor de Omgevingsarchitectuurprijs. Die wordt iedere twee jaar uitgeloofd door de stichting Omgevingsarchitectuurprijs, die meer aandacht wil voor de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. In juni wordt bekend gemaakt of de Wageningse markt met de eer gaat strijken. (WRe)
Zwemmen in De Bongerd wordt duurder

Aanstaande zaterdag wordt het nieuwe Sportfondsenbad De Bongerd in gebruik genomen. Die dag zullen als eersten de lesklantjes in het water duiken. Later die dag worden wedstrijden gezwommen en zondag staat het bad open voor vaste klanten. Op maandag 16 maart gaan de deuren open voor de rest van het publiek. De officiele opening is op 3 april
De tarieven voor het recreatief zwemmen stijgen. De entree die in het oude bad sinds enkele maanden lag op 5,25 gulden, bedraagt voor het nieuwe bad zes gulden. Ook kinderen moeten in De Bongerd zes gulden gaan betalen, terwijl zij in het Rustenburgbad nog voor 4,25 gulden terecht konden. (WRe)