Nieuws - 26 februari 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Bouwplan Cascade wint prijsvraag plan Rustenburg
Het bouwplan Cascade van Bemog Projectontwikkeling, Martin Dubbeling en Joachim Elbe is door de vakjury unaniem verkozen tot winnaar van de prijsvraag herinrichting Rustenburg. Er waren vier voorstellen ingediend. Het publiek koos voor het ontwerp Parkstad, dat is ingediend door MAB groep, Rob Krier en Mariet Schoenmakers
Volgens de jury biedt Cascade de historische kans om het gebied te ontdoen van zijn rommelige invulling. Het winnende ontwerp zet het gebied, dat ligt ingesloten tussen het 5 Mei plein, 't Spijk, de Grebbedijk en de Veerstraat, volledig op zijn kop. Zo zullen het zwembad, de sporthal, het verzorgingstehuis Rustenburg en het politiebureau moeten wijken voor ruim vierhonderd woningen. Woningen aan de Veerstraat moeten plaatsmaken voor drie appartementengebouwen
Het plan besteedt veel aandacht aan het milieu, met de aanleg van gescheiden watersystemen en op het zuiden gerichte huizen die zijn voorzien van zonnecollectoren. Parkeergelegenheid moet zoveel mogelijk ondergronds komen
Reeds bij de uitschrijving van de ideeenprijsvraag stelde de gemeente dat twee indieners tezamen het project mogen ontwikkelen. De winnaar, Cascade, mag zestig procent van de woningen bouwen; de nummer twee, Parkstad, krijgt veertig procent van de te bouwen woningen toegewezen. Overigens wijst de vakjury erop dat het plan Cascade zich niet echt leent voor integratie met de overige ontwerpen. De kans bestaat dat de samenhang in het ontwerp verloren gaat, waardoor de gesuggereerde kwaliteit niet waargemaakt kan worden. (WRe)
Overschot aan dure huurwoningen
De woningmarkt van de gemeente Wageningen kenmerkt zich door een grote onevenwichtigheid. Een tekort aan maar liefst 1.363 koopwoningen gaat gepaard met een overschot van 1.411 huurwoningen. Waarschijnlijk zal er de komende jaren een overschot ontstaan van duurdere flats in Nude en Pomona/Asterstraat. Bovendien blijkt de huidige voorraad goedkopere woningen en woningen voor ouderen onvoldoende om de toekomstige behoefte te dekken. Dat is het resultaat van een onderzoek naar de woonbehoefte van circa twaalfduizend huishoudens in Wageningen in opdracht van de Woningstichting Wageningen en de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen
Het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau voor woningcorporaties NWR Quintis, toont aan dat 35 procent van de ondervraagden binnen vijf jaar wil verhuizen. Het gaat om bewoners van boven-, beneden- en flatwoningen die de huidige woningen destijds vooral accepteerden bij gebrek aan beter
Toch blijken de meeste Wageningers tevreden. De bewoners van met name Noordwest, CentrumZuid en Wageningen Hoog waarderen hun woonomgeving zeer positief. (WRe)
Zalmsnip niet voor hopitahuurders
In de gemeente Wageningen zal de honderd gulden die de overheid beschikbaar heeft gesteld ter vermindering van de gemeentelijke lastendruk, in mindering worden gebracht op de woonlasten. Huishoudens krijgen eind april een aanslag voor onroerende zaakbelastingen (OZB) van de gemeente toegestuurd waarop de korting is aangegeven. Studenten die een kamer van de SSHW huren, krijgen de Zalmsnip uitbetaald via een verlaging van het servicekostenvoorschot per 1 juli. Studenten die een kamer bij een hospita huren komen echter niet in aanmerking, omdat de gemeente geen manier gevonden heeft om te korten op hun woonlasten. Studenten die met meerdere personen kamers huren bij een particulier kunnen slechts van een deel van de Zalmsnip gebruik maken. In die gevallen krijgt namelijk de verhuurder een OZB-korting van honderd gulden. De huurders moeten dan gezamenlijk zorgen dat die korting aan hen wordt doorberekend. Hoewel minister Zalm van Financien erop heeft aangedrongen dat de snip ook aan studenten ten goede komt, zal de gemeente Wageningen niet naar oplossingen zoeken om huurders van particuliere kamers tegemoet te komen. (WRe)
Gemeente pakt illegale reclame Hoogstraat aan

De gemeente Wageningen gaat illegale reclame-activiteiten van ondernemers in met name de Hoogstraat harder aanpakken. Ze verwacht dit jaar driehonderd illegale gevelreclames aan te zullen treffen
De gemeente probeert met het project Beeldkwaliteit Hoogstraat de uitstraling van het centrum te verbeteren. Ze heeft nauwkeurig berekend 1.316 mensuren nodig te hebben voor het aanpakken van Hoogstraatontsierende gevelreclame. Het aanpakken van driehonderd illegale reclames kost om precies te zijn 120 uur aan controle, 246 uur aan beoordeling, 450 uur aan administratieve afhandeling en 600 uur aan het uitschrijven van dwangsombeschikkingen. (WRe)