Wetenschap - 12 februari 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Golfen op vuilstort
De Wageningse golfclub (350 leden) onderzoekt de mogelijke aanleg van een golfbaan met negen holes op vuilstort De Keijenberg in Wageningen. Die locatie kwam in beeld nadat de club concludeerde dat het realiseren van een golfbaan op de Eng nog jaren kan duren
Ir Ger Parlevliet, voorzitter van stichting Golfbaan Wageningen en werkzaam bij de vakgroep Ruimtelijke planvorming, stelt dat het de bedoeling is om een zogenaamde low budget-baan in te richten. Daar kunnen studenten, LUW-personeel en buitenlandse gasten een balletje slaan. Bij een golfbaan denkt iedereen al snel aan prestigieuze velden en chique mensen, maar dat is onze bedoeling helemaal niet. Die banen liggen al in Papendal, Elst en Geldermalsen. Volgens Parlevliet vragen de verenigingen van die grote velden een inleggeld van enkele duizenden guldens en een jaarcontributie die boven de vijftienhonderd gulden ligt. Voor Wageningen is dat geenszins de bedoeling. We willen geen Amerikaanse toestanden, maar denken veeleer aan een dorpsbaantje in Ierland, waar ook mensen met minder geld kunnen golfen.
Parlevliet hoopt binnen enkele jaren een baan van twintig hectare op en rond de vuilstort te realiseren. Een golfbaan op de Eng, over pakweg twintig jaar, blijft echter de ultieme wens van de stichting. Volgens de voorzitter groeit de golfsport hard. Uit een inventarisatie onder grondbezitters op de Eng blijkt dat de grond daar over een periode van vijftien jaar vrijkomt. Inmiddels heeft de stichting een lapje grond op de Eng aangekocht; de rest van de grond moet ze stukje bij beetje verwerven. (WRe)
Regio moet ook profiteren van Wageningse kennis
De stichting Kennisstad Wageningen heeft een projectvoorstel gelanceerd, Compact Food Valley, waarin de Gelderse vallei als de regionale proeftuin van Wageningen moet gaan dienen. Dat brengt hoogwaardige productie en kennis bij elkaar
Op dit moment kijkt het Kenniscentrum Wageningen over de vallei heen en is wetenschap een product op zich geworden, aldus ing. Jaap Meijer, directeur van Kennisstad. De regio plukt niet de vruchten van de geproduceerde kennis. Alle instellingen werken langs elkaar heen. Er is weinig bedrijvigheid, terwijl met wat meer ondernemend elan ook de spin off van die innovatieve kennis tot waarde kan worden gebracht.
Volgens Meijer is er in Wageningen onvoldoende ruimte en zijn industriegebieden in Ede en Veenendaal bij uitstek geschikt om een schil van productiebedrijven rond de Wageningse kennis in te richten. Als voorbeeld noemt Meijer het Centrum voor micro-electronica in Veenendaal, dat een beeldtechnologie in bezit heeft waarmee de vlees-vetverhouding in vlees te bepalen is. Die techniek is kan ook op andere velden worden ingezet. Met het DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek is de techniek geschikt gemaakt om onkruid te localiseren op trottoirbanden.
Compact Food Valley wordt opgenomen in het programma van de stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. Deze stichting zoekt naar een herstructurering van de agrarische sector in de vallei, sinds het gebied is aangewezen als ROM-gebied (Ruimtelijke Ordening en Milieu)
Volgens het voorstel van Kennisstad zal het project in een periode van drie jaar de vestiging van 75 bedrijven mogelijk maken, 350 arbeidsplaatsen opleveren en vijftig bedrijven door herstructurering behouden voor de toekomst. Daarnaast blijven volgens de prognoses vijfhonderd arbeidsplaatsen behouden die anders voor het jaar 2000 waren opgeheven
De kosten van Compact Food Valley zijn geraamd op vijf miljoen gulden. Het ICES-programma (Interdepartementale Commisie Economische Structuurversterking) zal eenderde van het geld moeten bijgedragen. De rest moet van het bedrijfsleven en de overheid komen. (WRe)