Nieuws - 6 februari 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Crematoriumconflict verscherpt zich
De gemeente Ede heeft in een brief de provincie Gelderland gevraagd Wageningen tegen te werken als het Ede lukt om eerder dan Wageningen een crematorium te bouwen. Een afschrift van de brief, door de Wageningse wethouder J. Bogers als merkwaardig omschreven, is gestuurd aan het Wageningse college van burgemeester en wethouders
Het lijkt erop dat de bouw van een crematorium in Ede een prestigekwestie is geworden, zegt Bogers. Zijn Edese collega B. van de Wetering ontkent de aantijging dat Ede de Wageningse plannen wil dwarsbomen. We willen gewoon het voorzieningenniveau in onze stad verbeteren. Van de Wetering verbaast zich over de aandacht voor de brief, die volgens hem dateert van mei vorig jaar
Wageningen werkt nu drie jaar aan de voorbereidingen voor een kleinschalig crematorium bij de aula van de gemeentelijke begraafplaats. De provincie Gelderland keurde eerder de bouw van een crematorium bij de begraafplaats af, omdat zij het niet eens was met de procedure die de gemeente wilde volgen. Wageningen ging tegen het provinciale besluit in beroep bij de Raad van State; de uitspraak wordt eind februari verwacht
Nu voor het eerst in de geschiedenis de confessionele partijen hun meerderheid in de Edese gemeenteraad hebben verloren, wil ook Ede een crematorium binnen de gemeentegrenzen. Het college vreest echter dat het geringe draagvlak voor een crematorium vermindert als buurgemeente Wageningen ook een crematorium krijgt
Door de crematoriumplannen is het onderhoud aan de Wageningse aula de afgelopen drie jaar tot een minimum beperkt. Omdat klachten van gebruikers verder uitstel ongewenst maken, wordt de aula binnenkort ingrijpend gerenoveerd; ook als de Raad van State de gemeente in het ongelijk stelt. Bij de renovatie wordt dan wel de mogelijkheid geschapen om op termijn alsnog een crematorium aan te bouwen. (HvL)
Politiebureau korter open: betere service

Het is beter dat een agent 's avonds op straat is, dan dat hij achter zijn bureau zit te wachten tot iemand een gevonden handschoen komt inleveren. Woordvoerder A. F. Bouwknegt ziet winst in de nieuwe openingstijden van het politiebureau. Sinds 1 februari gaan de deuren om zes uur 's avonds dicht, twee uur eerder dan voorheen. Net als de middenstand is het politiebureau op koopavond tot negen uur open
Klachten heeft Bouwknegt niet gehad, hoewel op het eerste gezicht de service van de politie lijkt te verminderen. De agenten die door de nieuwe sluitingstijden vrijkomen, gaan de straat op. (HvL)
De Leemkuil mikt op drie-sterrenstatus

Asielzoekerscentrum De Leemkuil gaat de kwaliteit van de huisvesting verbeteren. Na de verbeteringen maakt het AZC aanspraak op drie kwaliteitssterren in het beoordelingssysteem van het Centraal orgaan opvang asielzoekers. De Leemkuil heeft nu twee sterren. De eisen liggen wel wat lager dan bij de kwalificering van hotels, bekent directeur K. El Berrah
Met de verbeteringen komt het centrum tegemoet aan de twee belangrijkste wensen van de bewoners. Door het inrichten van een-, twee- en driepersoonskamers krijgen zij meer privacy. Verder krijgen de bewoners de gelegenheid om zelf te koken
De kwaliteitsverbetering gaat ten koste van de capaciteit; het aantal bedden in de vestigingen Oosterbeek en Wageningen vermindert van 500 tot 350. Omdat de subsidie aan het centrum afhangt van het aantal bedden, kost de capaciteitsreductie geld. Het centrum gaat daarom bezuinigen op personeel
De Nederlandse asielzoekerscentra worden in hun voortbestaan bedreigd door het teruglopend aantal asielzoekers. Kwaliteitsverbetering is niet de enige eis die het rijk stelt aan het voortbestaan van een centrum. Belangrijker is of de gemeente wil meewerken, aldus El Berrah. Daarnaast weegt de verdeling van centra over de regio's mee. El Berrah heeft telefonisch al de toezegging gekregen dat zijn centrum blijft bestaan. (HvL)
Woningverhuur via aanbodmodel succesvol

Steeds meer woningcorporaties verdelen hun woningen volgens het aanbodmodel. Ze hanteren geen wachtlijst meer, maar verhuren vrijgekomen woningen via advertenties in een krant. Volgens een onderzoek van de TU Delft met succes. De ervaringen van De Woningstichting in Wageningen, die het systeem vorig jaar invoerde, zijn nog niet in het onderzoek meegenomen. Maar H.J.H. van de Ven, medewerker van de corporatie, ziet de positieve kanten ook in de Wageningse situatie. De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen blijft een wachtlijst hanteren voor ingeschreven studenten
Volgens onderzoeker dr J. Kullberg geeft het nieuwe model de woningcorporaties een beter inzicht in de populariteit van woningen. Omdat de huurders zelf besluiten of ze op een advertentie willen reageren is het aantal opgestuurde bonnen voor een woning een aardige indicatie. Van de Ven beaamt dat. Voor invoering van het systeem maakte ik me zorgen over woningen in de Tarthorst. Die hebben een redelijk hoge huur en het gevaar bestond dat er op den duur leegstand zou ontstaan. Nu mensen zelf kunnen kiezen, blijken die woningen goed verhuurbaar.
SSHW-woordvoerder Harkema ziet de voordelen van het systeem. De SSHW gebruikt het ook voor woningen die ze niet aan studenten verhuurt. Maar in toepassing van het systeem bij studentenkamers ziet hij geen heil. We hebben maandelijks driehonderd verhuizingen. We zouden bedolven raken onder de bonnetjes. (HvL)
Wageningen ontziet werkwilligen

De afdeling Sociale dienstverlening van Wageningen zal uitkeringstrekkende ingenieurs niet dwingen werk onder hun niveau te accepteren. Volgens hoofd W. Schuitemaker bestaat sinds kort de verplichting om desnoods ongeschoold werk te accepteren. Hij stelt dat bij Sociale dienstverlening de indruk bestaat dat veel ingenieurs op de een of andere manier naar werk zoeken of met iets bezig zijn, vrijwillig of betaald. Het is onzin om die mensen te verplichten aardappelen te pitten, bollen te pellen of appels te plukken, vindt Schuitemaker
Ingenieurs die toch dat soort werk verrichten, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, blijken zich daarmee in de vingers te snijden. Zij komen niet meer in aanmerking voor werkervaringsregelingen. Een voorbeeld daarvan is het WIAP-project dat ingenieurs in staat stelt met behoud van uitkering een innovatief project in het midden- en kleinbedrijf te trekken of internationale werkervaring op te doen. De zogenaamde vijftigdagenregeling werpt voor hen een onneembare barriere op. Die regeling bepaalt dat werklozen die vijftig dagen gewerkt hebben in het jaar voorafgaand aan een mogelijk werkervaringsproject, niet voor zo'n project in aanmerking komen. Ambtenaren hebben die regel opgesteld omdat het gros van de werkervaringsprojecten bestemd is voor lager- of ongeschoolden. De gedachte is dat die het wel redden als ze via een uitzendbureau aan de slag kunnen. Voor hoger opgeleiden is uitzendwerk echter geen eerste carrierestap, maar een manier om tenminste iets te doen, signaleert Schuitemaker. Hij is niet hoopvol gestemd over een mogelijke uitzondering voor hoger opgeleiden. (ABo)
Rectificatie

Ten onrechte meldde het WUB vorige week dat de Wageningse sportman van het jaar, karateka Jan Buis Ebbinge, lid is van KSV. Dat is hij niet