Nieuws - 22 januari 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Recreatieschap wil Wageningse bruidsschat van een miljoen
De gemeente Wageningen wil na dertig jaar uit het Recreatieschap Veluwe stappen. Voor deze beslissing moet de gemeente over een periode van vijftien jaar een miljoen gulden betalen
Het recreatieschap werd pakweg dertig jaar geleden opgericht om openbare recreatieve voorzieningen, zoals recreatieplassen en fietspaden, in te richten en te onderhouden. Rijk, provincie en gemeenten voorzagen het schap van de benodigde financiele middelen. De 23 deelnemende gemeente betalen jaarlijks een bedrag van drie gulden per inwoner
Volgens Harry Geenen, wethouder Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, is de intentie dat het recreatieschap gaat verzelfstandigen. Op de Veluwe worden nu al parkeergelden geheven; dat brengt jaarlijks een miljoen gulden binnen. Ook de bungalows die gebouwd zijn brengen geld op. Het wordt steeds meer een private aangelegenheid. Als je in het zwembad wilt zwemmen, moet je ook een kaartje kopen. Waarom kan dat bij een recreatieplas niet?
Rijk en provincie stappen uit het schap. Het rijk bouwt zijn subsidies af, en de provincie koopt met een bedrag van 23 miljoen gulden over een periode van vijftien jaar haar deelname af. Volgens Geenen is Wageningen voorlopig de enige gemeente die ook uit het schap wil stappen. Het is de bedoeling dat wij het schap een bruidsschat meegeven van een miljoen gulden over een periode van vijftien jaar. De wethouder vindt dit bedrag echter te hoog. In zijn ogen kan het schap meer geld uit de markt halen, onder het motto de gebruiker betaald
Wageningen is destijds deel gaan uitmaken van het recreatieschap omdat er plannen lagen om bij Ede een recreatieplas aan te leggen. Al die jaren is dat plan echter nooit gerealiseerd. Nu de plas in Ede er toch komt, kan ook daar volgens Geenen veel geld verdiend worden met de verkoop van zand voor aanleg van de A30
In de ogen van de wethouder heeft Wageningen nooit veel aan het schap gehad. We liggen aan de rand van het gebied. Onze inwoners maken nauwelijks gebruik van de recreatieplassen die bij Bussloo en Rheden zijn aangelegd. Ze gaan veel eerder naar Zetten. Het schap onderhoudt in onze gemeente slechts een paar kilometer fietspad en dat ligt er dan ook nog eens slecht bij. (WRe)
Kwart van Wageningse baby's in het katoen

In Wageningen gebruikt minstens een kwart van de ouders van jonge kinderen katoenen luiers. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente presenteert naar aanleiding van haar luieractie. Wageningen geeft ouders die de geboorte van een kind komen aangeven op het gemeentehuis waardebonnen. Die zijn goed voor een kostenvergoeding van vijftig procent voor de aanschaf van katoenen luierproducten of het gebruik van een luierservice, tot een maximum van honderd gulden. Van de 316 waardebonnen die de gemeente het afgelopen jaar uitdeelde, zijn er 74 verzilverd. Wageningen keerde in totaal ruim vijfduizend gulden uit. Hiertegenover staat een besparing van 25 duizend kilo huisvuil dat niet ingezameld en verbrand hoefde te worden. Dit leverde de gemeente een besparing op van bijna negenduizend gulden. (WRe)