Nieuws - 18 december 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Autopartij bij raadsverkiezingen
De nieuwe politieke partij Nederland Mobiel heeft zich ingeschreven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij komt voor uit de stichting Pro Auto. Die komt op voor de belangen van automobilisten. Woordvoerder Niek van den Heuvel: Toen bij de vorige verkiezingen stemmen gingen naar bejaardenpartijen, was er bij de andere partijen ineens aandacht voor senioren. Dat effect hopen we ook te bereiken. De Wageningse afdeling van Pro Auto telt tien donateurs. Wie zich voor Nederland Mobiel verkiesbaar stellen, is nog niet bekend
Het Wageningse verkeersbeleid van wethouder Jack Bogers is volgens de partij auto-onvriendelijk. De Wageningse stoplichten en afgesloten wegen zijn de partij een doorn in het oog. Woordvoerder Niek van den Heuvel: Wageningen is te ver doorgeschoten. Het is best mogelijk om de stad meer fietsvriendelijk te maken, terwijl er ook nog ruimte voor de auto overblijft.
De Wageningse afdeling had wat tegenslag bij de inschrijving doordat de afdeling Burgerzaken de formulieren niet compleet achtte. Maar na kort overleg besloot het stembureau de verzameling papieren die de partij indiende toch als een complete aanvraag te beschouwen. (HvL)
Nieuwbouw Droevendaal enthousiast onthaald
Patrick Jansen, bewonersvertegenwoordiger van het barakkencomplex Droevendaal, is enthousiast over de nieuwbouwplannen van eigenaar Stichting Sociale Huisvesting Wageningen. In de plannen maakt de voormalige noodbouw plaats voor stenen bungalows voor woongroepen. Een van de barakken wordt een milieuvriendelijk experiment. Door middel van experimentele technieken moet het gebruik van water en energie minimaal worden. Belangrijker dan bouwplannen vindt Jansen echter de nieuwe kijk van SSHW op Droevendaal. Voorheen keken ze voornamelijk naar het materiele behoud van het complex. Nu erkennen ze het bijzondere karakter van Droevendaal.
Het complex werd eind jaren '70 gebouwd om de kamernood op te vangen. Op de nederzetting ontwikkelde zich een vrijstaat volgens de bewoners. Zij koesteren hun woonruimte buiten de stad en voelen zich betrokken bij de natuur om hen heen. Bewoners verbouwen hun eigen groente en mesten kleinvee voor eigen consumptie. Het meubilair van de barakken bestaat grotendeels uit afdankertjes die door de vorige eigenaar bij de kraak zijn gezet
Die leefwijze levert soms een slordige aanblik op, zo erkent Jansen. Ik kan me voorstellen dat SSHW de rommel wilde beperken. Daar tegenover stond de eis van de bewoners dat hun leefwijze niet wordt aangetast. Uit gesprekken tussen bewoners en SSHW volgde als compromis dat de bewoners zelf het onderhoud van het groen mogen verzorgen. De groentetuintjes kunnen ook in het nieuwe Droevendaal blijven bestaan. In ruil voor de vrijheid moeten de bewoners beloven de rommel in de hand te houden. Jansen geeft een voorbeeld: Als een bankstel zo versleten is dat het ding niet meer in huis kan staan, dan doet hij nog dienst als tuinmeubel. We moeten er nu voor zorgen dat het tuinmeubel na de zomer wordt afgevoerd. (HvL)
Kink in Internet via kabel
Gemeente, kabelmaatschappij en universiteit zijn weer in onderhandeling over het Internet via de kabel. Nuon Telekabel nam het Wageningse kabelnet in oktober over van NKM. Bij die overdracht beweerde ze de gemaakte afspraken over het kabel-Internet uit te voeren. De maatschappij verhoogde daarna eenzijdig de tarieven voor een Internet-abonnement, nog voor het systeem is ingevoerd. Een abonnement kost straks negentig gulden per maand in plaats van de afgesproken vijftig
Telekabelvoorlichter Rinske Heiningen nuanceert de prijsverhoging. In eerste instantie bieden we een abonnement aan voor negentig gulden in de maand. Dat is voor zware gebruikers een aantrekkelijk tarief. Maar we bieden niet alleen diensten aan zware gebruikers. In de loop van volgend jaar komt er ook een goedkoper abonnement.
Robert Blom, vanuit de LUW betrokken bij het project, is niet tevreden met het aanbod van Telekabel. Hij vreest dat de kwaliteit van de goedkope verbinding minder is dan de dure. Met NKM hadden we een afspraak over prijs en product. Toen kwam Telekabel met een hogere prijs. Na onze protesten kwamen ze wel met een lagere prijs, maar ook het product is minder. De bandbreedte van de verbinding is kleiner, waardoor er minder informatie doorheen gaat. Internetverbindingen worden daardoor langzamer en sommige toepassingen zijn wellicht uitgesloten. (HvL)
Uitbreiding Agrobusinesspark

Er is volgend jaar meer ruimte voor kennisintensieve bedrijven die zich in Wageningen willen vestigen. Eind 1998 hoopt de gemeente het bestemmingsplan te hebben gewijzigd zodat het Agrobusinesspark kan uitbreiden. Dat is een bedrijventerrein voor kennisintensieve ondernemingen in de agrarische en voedselsector. Het terrein krijgt extra faciliteiten zoals een aansluiting op het Wageningse glasvezelnetwerk. Op het oorspronkelijke businesspark zijn nog vier kavels voor bedrijfsgebouwen beschikbaar. (HvL)