Nieuws - 20 november 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Afgestudeerden niet altijd gekort op uitkering
Schoolverlaters die in de bijstand komen, hebben soms recht op meer dan een schoolverlatersuitkering. Die uitkering ligt het eerste half jaar een kwart lager dan een normale bijstandsuitkering. Volgens wethouder Peter Spitteler van Sociale Zaken kan de sociale dienst in individuele gevallen een hogere uitkering toekennen. Als de client aantoont dat hij niet kan rondkomen van de uitkering, kan de uitkering worden aangevuld.
De Wageningse raad nam de korting over uit de standaard bijstandsverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De VNG wilde voorkomen dat voormalige studenten er materieel op vooruit gaan als ze recht krijgen op een bijstandsuitkering. Als de uitkering hoger is dan het normbedrag voor de studiefinanciering, zouden schoolverlaters niet voldoende geprikkeld worden een baan te zoeken. Bovendien, zo is de redenering, hebben ex-studenten geleerd om rond te komen met weinig geld. Ze wonen vaak nog op een goedkope studentenkamer en delen de kosten van krant, tv en wasmachine
De rechtbank van Maastricht stelde onlangs een studente in het gelijk die de korting op haar uitkering aanvocht. Ze kon voor de rechter hard maken dat ze niet kon rondkomen van de lage uitkering. De rechter besloot dat de sociale dienst van Heerlen de korting te star had uitgevoerd. De dienst is volgens de wet verplicht om maatwerk te leveren. Spitteler denkt dat soortgelijke zaken in Wageningen niet voor de rechter hoeven te worden uitgevochten. De sociale dienst zou hier wel rekening houden met individuele omstandigheden. (HvL)
Toch nachtvergunning voor doelgroepcafes
Nico Jacobs, woordvoerder van de Wageningse horecaondernemers, is redelijk tevreden over de nieuwe regels voor nachtvergunningen. Na overleg met de ondernemers sleep het gemeentebestuur de scherpe kantjes van het oude, zwaar bekritiseerde, voorstel. Ook kroegen die zich richten op een specifieke doelgroep, zoals een hardrock-cafe, kunnen volgens de nieuwe verordening een nachtvergunning krijgen. Vooral de regel die deze cafes uitsloot, was de ondernemers een doorn in het oog. Jacobs noemde de regel belachelijk. De gemeente zou zich te veel bemoeien met de bedrijfsvoering van de kroegbazen
In het nieuwe collegebesluit is het ook weer toegestaan om op dezelfde avond een terras te hebben en een nachtvergunning te gebruiken. Alleen als de combinatie leidt tot herhaaldelijke overlast, kan de gemeente terras- of nachtvergunning intrekken. Jacobs vindt de nieuwe regel eerlijker. De goeden lijden onder de kwaden als je alle cafes verbiedt om op dezelfde avond laat open te zijn en een terras te hebben.
Het is niet waarschijnlijk dat het college de regels nog verder versoepelt, zoals de ondernemers eigenlijk willen. Tijdens de bijeenkomst stelde Jacobs voor om de terrassen een uur langer open te laten en de deur van nachtcafes open te houden tot twee uur. De andere cafes lopen nu leeg om kwart over een, omdat bezoekers van de nachtcafes voor half twee binnen moeten zijn. Beide wensen zijn voor burgemeester Jaap Sala onbespreekbaar. Het college overweegt wel een uitzondering te maken voor oudejaarsnacht. De kasteleins willen die nacht tot zes uur 's ochtends open blijven. (HvL)
Flatkroeg wil duidelijkheid over sloop Rijnsteeg
Begin december geeft de SSHW, eigenaar van de studentenflats, een persconferentie over haar toekomstplannen. De stichting kampt met toenemende leegstand en overweegt een of meerdere flats te slopen. Rijnsteegbewoner Sander Koenraadt hoopt dat de stichting een knoop doorhakt. Hij is voorzitter van de flatkroeg Beneden. Omdat de kans groot is dat Rijnsteeg wordt gesloopt, is ook het voortbestaan van de flatkroeg in gevaar
De onzekerheid is slecht voor de flatkroeg, stelt Koenraadt. Al twee jaar lang kunnen we niets verbeteren aan onze flatkroeg. We weten niet zeker of onze studentenflat nog wel blijft bestaan. Zijn kroeg moet vijftienhonderd gulden betalen voor een geluidsonderzoek. Waarschijnlijk moet Beneden net als andere flatkroegen isoleren om geluidsoverlast te voorkomen. Dat gaat zeker enkele tienduizenden guldens kosten. Wie de isolatie gaat betalen, is niet duidelijk. De SSHW heeft aangegeven dat de isolatie een verantwoordelijkheid is van de flatkroegen, maar de reserveringen van Beneden zijn volgens Koenraadt niet voldoende om de hele isolatie te kunnen betalen. De rest zou de kroeg moeten lenen. Koenraadt verwacht de lening te kunnen aflossen door de bierprijs met een kwartje te verhogen. Maar het is wel prettig om te weten of we die investering nog kunnen terugverdienen. (HvL)