Nieuws - 30 oktober 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Meer milieu in Waterschap
Het Waterschap Vallei en Eems moet zich meer gaan richten op het milieu. Het milieu moet een harde randvoorwaarde zijn in het beleid van het schap. Het economisch belang moet daaraan ondergeschikt zijn.
Rik Eweg, gemeenteraadslid voor GroenLinks en medewerker van de vakgroep Ruimtelijke planvorming, heeft een duidelijke agenda in de strijd om een bestuurszetel voor het waterschap Vallei en Eems
Voor het eerst in de geschiedenis van Wageningen mogen alle volwassen inwoners het bestuur van hun waterschap kiezen. De kiezer hoeft niet naar een stemlokaal; het invullen en per post opsturen van het stembiljet is voldoende. Toch wordt geen hoge opkomst verwacht. Bij andere waterschapsverkiezingen lag de opkomst rond de dertig procent. Het is veel stemgerechtigden onduidelijk voor welke belangen ze stemmen. De zetels worden daarnaast verdeeld tussen een aantal belangengroepen, die elk hun eigen afgevaardigden kiezen. Zo komt Eweg uit in de categorie huizenbezitters
Eweg is een van de kandidaten die ondersteund worden door de Gelderse Milieu Federatie. De federatie heeft drie mensen gevraagd zich kandidaat te stellen om het belang van het milieu in het waterschap beter te kunnen behartigen. In het verleden was het waterschap vooral een agrarisch bolwerk, dat de belangen behartigde van de boeren in het gebied. Zo is een lage grondwaterstand meestal voordelig voor akkerbouwers, maar slecht voor de ontwikkeling van natuur
In zijn categorie moet Eweg het onder anderen opnemen tegen Leeuwenborch-beheerder Piet de Visser, door de LUW-afdeling Gebouwen en Terreinen gevraagd zich kandidaat te stellen. De Visser: Ik wil de belangen van de burgerij aan de orde stellen. Wat daarvoor moet veranderen binnen het schap weet ik nog niet, maar zodra ik ben verkozen ga ik me verder in de materie verdiepen. (HvL)
Droevendalers: oversteken Mansholtlaan is te gevaarlijk
Voor Droevendaal-burgemeester Patrick Jansen is de maat vol. De bewoners van het studentenwijkje Droevendaal kunnen amper de Mansholtlaan oversteken om aan de rechterkant van de weg naar Wageningen te fietsen. De oversteek is veel te gevaarlijk door de grote aantallen auto's. De veiligste route is afgesneden nu de politie bekeuringen uitschrijft aan fietsers die op het linkerfietspad fietsen en bij het stoplicht willen oversteken
Je komt er niet meer over, verzucht Jansen. Er zijn drie mogelijkheden. Je kunt wachten tot je een ons weegt; dat kan wel tien minuten duren. Je kunt ook je leven wagen door tussen de auto's door de helft van de weg over te steken en daar te wachten tot je verder kunt. Dat is gevaarlijk omdat auto's elkaar vaak over de verdrijvingsvlakken inhalen. De derde en veiligste optie is het gebruik van het linkerfietspad. Maar als je pech hebt, betaal je een boete van vier tientjes.
Jansen schreef een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin hij de situatie aan de orde stelt. Het college wil een rotonde aanleggen op de kruising bij de Droevendaalsesteeg, maar dat duurt de Droevendalers te lang. Volgens Jansen kan best worden toegestaan dat fietsers het oostelijke fietspad in twee richtingen gebruiken. Een andere oplossing is een vluchtheuvel in het midden van de Mansholtlaan. Zodat je niet wordt doodgereden.
Politie-woordvoerder Ferry Bouwknegt meldt dat de politie op dit moment een campagne voert tegen spookfietsen en fietsen op de stoep. Volgens hem fietsen de Droevendalers vooral aan de verkeerde kant als ze op weg zijn naar huis. Zo omzeilen ze de verkeerslichten en zijn ze sneller thuis. (HvL)
Wel jacht op gemeentegrond
Het is nog wel toegestaan om te jagen op grond van de gemeente Wageningen. Een jager heeft nog een overeenkomst met de gemeente voor het bejagen van het gebied tussen de jachthaven en de gemeentegrens met Rhenen. De afdeling Ruimtelijke ordening besloot in oktober haar laatste overeenkomst met een jachtgezelschap niet te verlengen. Dat contract liep afgelopen zomer af. Nu blijkt een andere gemeentelijke afdeling nog gebonden aan een jachtovereenkomst. Dat contract loopt nog tot april 1998. Het lukt verantwoordelijk wethouder Harry Geenen niet meer het bejagen van gemeentegrond nog in de huidige zittingsperiode uit te bannen. Als de politiek na de verkiezingen hetzelfde standpunt huldigt als nu, wordt ook dat laatste contract niet verlengd, aldus Ruud Regtvoort, ambtenaar bij de afdeling Vastgoed van de gemeente
Het is onduidelijk wie het voorlaatste contract in oktober nu eigenlijk heeft opgezegd: de gemeente of de jagers. Geenen stelt dat hij het contract niet wilde verlengen omdat de jagers zich niet aan de afspraken hielden. De wildbeheerseenheid moest elk jaar verslag doen van haar methoden en van de vangst. Dat deed ze niet. Bovendien is de wethouder tegenstander van de plezierjacht. Volgens woordvoerder Henri Dees van de wildbeheerseenheid heeft de penningmeester van het gezelschap het contract beeindigd omdat er niets meer te jagen valt. De grond is bebouwd. Nu staat er de wijk Noord-West. Over een jaarverslag heb ik de gemeente nooit gehoord. In de nog bestaande overeenkomst is de jaarlijkse rapportage niet als voorwaarde opgenomen
Dees, beheerder van DLO-proefboerderij De Born, hoeft het jagen niet te laten. Hij verzorgt het wildbeheer van de DLO-instituten in Wageningen. Op terreinen van de LUW wordt alleen gejaagd in geval van overlast. Dan wordt een professionele jager ingeschakeld. (HvL)
Gemeente stelt strengere eisen aan nachtvergunning

De Wageningse horeca-ondernemers zijn teleurgesteld door de nieuwe richtlijnen voor het verlenen van nachtvergunningen. Zonder overleg met de ondernemers stelde de gemeente scherpere regels vast voor cafes die een nachtvergunning aanvragen. Woordvoerder Nico Jacobs van de Gezamenlijke Horeca Wageningen: Terwijl wij werken aan een betere beeldvorming van de Wageningse horeca, vertelt de gemeente dat we overlast veroorzaken.
Bedrijven die een nachtvergunning aanvragen, moeten zich in het vervolg aan twee nieuwe regels houden. Op de dag dat ze laat open zijn moeten ze hun terras gesloten houden. De terrasbezoekers zouden niet van hun stoeltjes willen als het terras sluit terwijl het cafe open blijft
Bovendien mag een kroeg zich niet op een specifieke doelgroep richten; cafes die alleen Nederlandstalige muziek draaien of alleen jongeren trekken, krijgen geen nachtvergunning
Voorlichter Ellen Speet van de gemeente Wageningen: De ervaring van de politie leert ons dat die cafes meer overlast veroorzaken. Overigens verandert er niets voor bedrijven die al een nachtvergunning hebben
Carel Oomes, eigenaar van de Vlaamsche Reus en jarenlang horeca-vertegenwoordiger in het Wagenings Ondernemers Contact, vindt de nieuwe regels belachelijk. Van beide regels klopt helemaal niets. Een terras sluit altijd eerder dan de kroeg. En altijd is het moeilijk om de mensen te bewegen naar binnen te gaan.
Oomes heeft geen direct belang bij de regels; hij ambieert geen nachtvergunning. Maar hij windt zich wel op over de gemeente, die volgens hem ver buiten haar boekje gaat als ze zich bemoeit met de doelgroep van een cafe. Ik ga een politieke partij toch ook niet vragen van haar principes af te wijken. (HvL)