Nieuws - 30 januari 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Wethouder laakt landelijk asielbeleid
De gemeente Wageningen kan uitgeprocedeerde asielzoekers niet zonder meer hun huis en uitkering afnemen, vindt wethouder Jack Bogers (GroenLinks)
Bogers, verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid, pleit ervoor dat Wageningen het voorbeeld volgt van Apeldoorn. Die gemeente verzet zich tegen haar plicht de landelijke richtlijnen voor uitzetting uit te voeren. Ook Amsterdam, Rotterdam en Den Haag lieten staatssecretaris Schmitz van Justitie weten de richtlijnen niet uit te voeren. Ze verwijten de staatssecretaris dat ze de gemeenten een onuitvoerbaar en inhumaan beleid opdringt
In Wageningen wonen zo'n zeventig asielzoekers in gewone woningen. Volgens de gewraakte regeling moet de gemeente de vluchtelingen hun huis en uitkering ontnemen als hun asielaanvraag in laatste instantie wordt afgewezen. Die situatie heeft zich in Wageningen nog niet voorgedaan
Volgens Bogers moet de gemeente zich verantwoordelijk voelen voor alle inwoners. Daarom moet de gemeente eerst onderzoeker of de asielprocedure zorgvuldig is verlopen, voordat zij vluchtelingen hun huis en uitkering kan ontnemen. Voor zo'n onderzoek heeft de gemeente echter niet de expertise en menskracht in huis, aldus de wethouder. (HvL)
Van Gils grijpt naast Gelderse Milieuprijs

Grafisch Service Centrum Van Gils heeft zijn nominatie voor de Gelderse Milieuprijs niet kunnen omzetten in een eerste plaats. De huisdrukker van de LUW, in 1993 geprivatiseerd, eindigde als enige vertegenwoordiger van de grafische sector bij de beste vier. De hoofdprijs ging naar de Arnhemse koffiebrander Peeze
In de beoordeling nam de jury alle aspecten van de bedrijfsvoering mee, van bouwmaterialen tot de inkoop van papier. De jury looft in haar rapport de inspanningen van GSC Van Gils bij het opzetten van systemen voor papierrecycling bij afnemers. Het bedrijf sponsort het recyclesysteem van de LUW
Bijzonder is ook het drukprocede van GSC Van Gils. Het bedrijf heeft het oude, chemicalienvretende systeem met drukinkt en platen ingeruild voor machines die nog het best te vergelijken zijn met grote laserprinters. (HvL)
Bestuurders streven naar samenwerking

Bestuurders van de Landbouwuniversiteit, de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Hogeschool Diedenoort en de gemeente Wageningen buigen zich de komende maanden over voorstellen voor een nauwere samenwerking. Het betreft ondermeer de werving van studenten, het op peil brengen en houden van culturele voorzieningen, de werkgelegenheid, de beeldvorming van Wageningen en het milieu- en vervoerbeleid. Een en ander is vastgelegd in de rapportage Kruisbestuiving, een bestuurlijke variant, opgesteld door bestuurders van LUW en gemeente. Aanleiding voor dit initiatief is een gemeenschappelijke vergadering van de universiteits- en gemeenteraad eind 1994. Toen werd geconstateerd dat er grote wederzijdse belangen zijn, ondermeer op het gebied van bereikbaarheid en woningbouw
In het rapport zijn verschillende actiepunten met bijbehorende deelnemers en trekkers genoemd. Deelnemers zijn bijvoorbeeld het Wagenings Ondernemerscontact, Diedenoort, de SSHW en de Woningstichting, IAC-WICC, bioscoopexploitant G. Kuipers en het Centrum Kunstzinnige Vorming 't Venster. Een belangrijk deel van de acties moet door de gemeente getrokken worden. De Landbouwuniversiteit zou het voortouw moeten nemen als het gaat om voorlichting (Wageningen als studentenstad) en internationale orientatie. Bij dat laatste wordt gedacht aan een spin off van de internationale orientatie van Wageningen
Het rapport noemt het belang van community services, een soort gemeenschapszin. Die zou de strikte scheiding moeten opheffen die bestaat tussen degenen die wel en die niet iets met LUW of DLO te maken hebben. Het is nu aan de participerende instellingen om de verschillende actiepunten uit te werken. (ABo)
Ondergrondse glasbak is mooi maar onhandig

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanschaf van nieuwe ondergrondse glas- en blikbakken uitgesteld. De ondergrondse bakken, die Wageningen al op twee plaatsen heeft staan, zien er beter uit dan de bekende glasbakken en blikbollen. Maar ze vertonen volgens de gemeentelijke afdeling Openbare werken te veel kinderziekten. Verder vallen de kosten tegen. Een ondergrondse bak kost per jaar ruim twee maal zoveel als het normale model
Bij het vullen en bij het legen van de bakken doen zich problemen voor. Doordat de inworpopening van de bakken niet in het midden zit, hopen glas en blik zich aan een kant op. Daar ontstaat een hoopje dat de opening verspert. Blikbakken moeten daardoor al geleegd worden als ze nog niet voor de helft vol zijn
Bij het legen van de bakken kan het voorkomen dat de kraan die de bak ophijst de vulpijp van de bak af slaat. Volgens de leverancier van de bakken wordt het model dat Wageningen gebruikt niet meer geleverd. Doordat het hijsoog op een andere plaats zit, bestaat bij de nieuwe bakken geen gevaar meer voor beschadiging van de vulpijp. (HvL)