Nieuws - 25 september 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Weerkanaal op Wageningse kabel
Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, deelt tv-zender Discovery Channel eind dit jaar zijn kanaal op de Wageningse kabel met het Weerkanaal. Die zender, verbonden aan het Wageningse Meteo Consult, zendt de hele dag weerberichten uit. Het college van burgemeester en wethouders volgt daarmee het advies van de gebruikersraad die de gemeente adviseert inzake de tv-kabel. Kabelabonnees hoeven voor het weerkanaal niet te betalen. Het college stelt voor de kosten te dekken uit een gemeentelijk fonds voor stimulering van de Wageningse economie. Hoewel Meteo Consult verzocht om doorgifte van de zender, betaalt het bedrijf niet mee
Anders dan de gebruikersraad adviseerde, blijven de Amerikaanse amusementszender NBC en de muziekzender MTV in het pakket. Na een verzoek van de stichting Vluchtelingenwerk wilde de gebruikersraad NBC ruilen voor de Arabische zender MBC. Dat zou ten goede komen aan de pluriformiteit. Bovendien pretendeert Wageningen toch een internationale stad te zijn, aldus Chris Sonnemans, voorzitter van de gebruikersraad. MTV zou geruild moeten worden voor de Nederlandse The Music Factory, die net als zijn Amerikaanse tegenhanger voornamelijk videoclips uitzendt
De Duitse zender RTL-plus moet plaatsmaken voor het regionale programma van TV Gelderland. Doorgifte van TV Gelderland is binnenkort verplicht. Om de verhoging van het kabelabonnement te beperken, wil de gemeente geen extra kanaal toevoegen aan het aanbod. Een extra zender kost elke abonnee 25 cent per maand, vijf maal zoveel als een zenderruil. (HvL)
Geen cadeaus voor gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren moeten in het vervolg dure cadeaus van leveranciers of andere zakelijke partners van de gemeente weigeren. Dat schrijft het cadeaustelsel van de gemeente Wageningen voor. Presentjes die het kaliber sleutelhanger of bos bloemen niet overstijgen mag een ambtenaar wel aannemen. Ook wethouders en raadsleden moeten zich aan de nieuwe regels houden
De regels zijn vooral opgesteld om duidelijkheid te scheppen, vertelt burgemeester Jaap Sala, portefeuillehouder Algemeen bestuur. We hebben op papier gezet wat al het beleid was in Wageningen. Het is voor een aannemer ook prettig te weten waar hij aan toe is. Hij moet de beste waar leveren tegen de laagste prijs, geen cadeau dat de beslissing beinvloedt. Situaties waarin giften wel invloed hebben gehad op een beslissing hebben zich bij weten van Sala in Wageningen niet voorgedaan. Een etentje ter viering van een geslaagde samenwerking moet volgens de burgemeester nog wel kunnen. Maar de gemeente betaalt de rekening als een ambtenaar voor de afronding van een opdracht buiten de deur moet eten met een leverancier
De LUW kent nog geen soortgelijke regels. Hans van Kamp, directeur Personeel en arbeidsomstandigheden: Gemeenten hebben deze regels ingevoerd na ontsporingen in het zuiden van het land. Universiteiten kennen deze problemen niet; onze medewerkers verlenen geen vergunningen. Maar universiteiten hebben wel regels opgesteld over neveninkomsten, om te voorkomen dat de persoonlijke belangen van medewerkers zich vermengen met het belang van de universiteit. (HvL)
Wageningen betaalt parkeerboetes terug

Automobilisten die op koopzondag niet voor een parkeerplaats hebben betaald, hoeven geen boete te betalen. Al betaalde boetes stort de gemeente weer terug. Parkeerders die keurig geld in de automaat hebben gestopt, krijgen dat niet terug. Het is onmogelijk om hen op te sporen, legt verantwoordelijk wethouder Jack Bogers uit
Het college van burgemeester en wethouders ging over tot het generaal pardon naar aanleiding van klachten van beboete parkeerders. Ze waren niet op de hoogte van de koopzondag en wisten daardoor ook niet dat er betaald moest worden. De gemeente heeft aan het bestaan van de koopzondag geen ruchtbaarheid gegeven. De promotie was in handen van de middenstanders die hun winkel open hadden. Om verdere misverstanden te voorkomen is op koopzondagen parkeren voortaan gratis, ook omdat er op zondag geen tekort is aan parkeerplaatsen. (HvL)
PvdA-raadslid Koning vertrekt

Het PvdA-raadslid Anne Koning gaat de Wageningse gemeenteraad verlaten. Koning heeft een baan gekregen aan de Technische Universiteit Delft, waar ze naartoe verhuist. Het SSR-lid Koning kwam in 1994 in de raad, waar zij zich vooral bezig hield met sociale zaken, werkgelegenheid en algemeen bestuur
Koning, werkzaam bij de sectie Voorlichtingskunde van de LUW, wil voor haar vertrek het Kenniscentrum Wageningen waarschuwen. Als gevolg van de veelal kortlopende contracten nemen veel afgestudeerden de wijk naar andere plaatsen. En wanneer het eerstefaseonderwijs uit Wageningen weggehaald wordt, zal de stad wat betreft jonge mensen leegbloeden. Na Jeroen Dijsselbloem is zij het tweede jonge PvdA-raadslid dat in korte tijd Wageningen verruilt voor de Randstad. Ze wordt opgevolgd door Inge Mauritz. (GvdE)
Carforum in nood

De stichting Carforum, die bemiddelt bij stageopdrachten, is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Normaal bestaat het bestuur van Carforum uit negen studenten. Binnenkort zijn we nog maar met z'n vijven over, stelt bestuurslid Petra Wolffs. We hebben al van alles geprobeerd, maar we kunnen niemand vinden. Als zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden, moeten de resterende vijf bestuurders veertig uur per week in Carforum steken. En dat kan niet. Dan kunnen we ons kantoor misschien niet meer openhouden.
Een bestuursfunctie kost vijftien a twintig uur per week, meldt Wolffs. De bestuursperiode duurt een jaar, waarvoor de student-bestuurder vijf maanden beurs uit het Auditorenfonds ontvangt. Het gaat om professionele taken: je benadert bedrijven, gaat naar beurzen, houdt presentaties voor studieverenigingen. Je doet dus de nodige vaardigheden op. Vorig jaar bemiddelde Carforum in 63 gevallen een stage van een Wageningse student bij een bedrijf
Ook andere studentenorganisaties kampen met het probleem dat zich steeds minder mensen aanmelden voor een bestuursfunctie. Ik denk dat ze geen tijd meer hebben naast de studie en de bijbaantjes, aldus Wolffs. (ASi)