Nieuws - 11 september 1996

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Schadeclaims leiden tot verbetering fietspaden
Wageningen scoort maar middelmatig in het landelijk fiestpadenonderzoek van Fiestersbond Enfb. De bond deed zijn onderzoek naar aanleiding van de handleiding Hoe stel ik een gemeente aansprakelijk
De handleiding moet het burgers makkelijker maken schade als gevolg van bijvoorbeeld losliggende stoeptegels te verhalen op de gemeente. Daarbij hoopt de bond dat de dreigende schadeclaims ertoe leiden dat gemeentes hun fietspaden beter onderhouden
Voor het onderzoek vroeg de bond zowel zijn lokale afdelingen als gemeenten om een oordeel over de fietspaden. Volgens gegevens van de bond was de gemeente Wageningen op het moment van het onderzoek niet op de hoogte van de staat van haar fietspaden. Enfb-woordvoerder Otto van Boggelen: Een kwalijke zaak. Als je iets voor fietsers wilt doen, dan moet je weten hoe je fietspaden erbij liggen.
Verantwoordelijk wethouder Jack Bogers bestrijdt de stelling dat zijn ambtenaren niet op de hoogte zijn. Eens per jaar voeren we een inspectie uit. Aan de hand van de uitkomsten plannen we het onderhoud. De Wageningse afdeling van de Enfb beoordeelt het fietspadennet als redelijk. Knelpunten zijn volgens woordvoerder Judica Velema de fietspaden langs de Nijenoord Allee en de Diedenweg. De Nijenoord Allee wordt binnenkort verbeterd, belooft Bogers. (HvL)
Komende tijd cruciaal voor Diedenoort

Diedenoort heeft nog een beperkte tijd om het contact te herstellen met het bedrijfsleven, om zo de schwung weer terug te brengen in de hogeschool. Lukt het niet, dan is het moeilijk om de huidige onafhankelijke positie te behouden als kleine hogeschool. Volgens voormalig directeur Frans van Kalmthout rust op collegevoorzitter ad interim Lieneke Jongeling de taak om de contacten met het bedrijfsleven nieuw leven in te blazen. Jongeling vervangt de voormalige voorzitter Elaine Haagsma, na een verschil van inzicht met het docentenkorps van de hogeschool
De commerciele activiteiten zijn volgens Van Kalmthout, als collegevoorzitter van de Hogeschool 's Hertogenbosch ook bestuurslid van de HBO-raad, ook essentieel om de docenten te motiveren
Herman van Tongerloo, hoofd van Diedenoort Consultancy, ontkent dat de contacten met het bedrijfsleven niet zo goed lopen als gewenst. De commerciele tak van de hogeschool zet docenten en studenten in voor advisering aan het bedrijfsleven. Het gaat heel goed met ons. Ik heb net drie nieuwe mensen aangenomen.
Van Tongerloo wijt de wisseling in het college van bestuur aan een incompatibilite d'humeur. Mevrouw Haagsma heeft een andere visie op management dan veel docenten. Het college van toezicht deelde de mening van de docenten en niet die van Haagsma. Haagsma was niet bereikbaar voor commentaar
Studenten merken weinig van de veranderingen in de top van hun school. Woordvoerder Mijanou Kommers: Er wordt hier op school niet openlijk over gesproken. Het bestuur zit een beetje in een torentje. (HvL)
Omwonenden Dreijen vragen bescherming voor fietsers

Bewoners rond universiteitsterrein De Dreijen stellen verregaande verkeersremmende maatregelen voor op de Generaal Foulkesweg. Volgens de bewoners moeten er verkeersdrempels komen op drie punten, waaronder de ingang van het universiteitsterrein. In het rapport van de plangroep Generaal Foulkesweg, die bestaat uit geinteresseerde omwonenden, staan verder voorstellen om de wijk aantrekkelijker te maken voor fietsers en wandelaars. Zo pleit de plangroep voor fietsstroken langs de Arboretumlaan en voor het doortrekken van het fietspad aan het ondereinde van de Generaal Foulkesweg tot aan de Aula. Dat is het enige gedeelte op de route van De Dreijen naar de binnenstad waar fietsers de rijbaan delen met automobilisten. Vooral omdat fietsers op weg naar beneden flink vaart maken, is de situatie daar volgens bewoners onveilig
De verkeersplannen zijn integraal overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. Het college had de bewoners in het kader van de bestuurlijke vernieuwing gevraagd een plan op te stellen om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. Voor de maatregelen is een budget beschikbaar van zes ton
Ad van der Have, LUW-directeur Gebouwen en terreinen, betreurt het dat zijn afdeling niet van het project op de hoogte is gesteld. Maar ik maak me niet vreselijk zorgen. De directeur kan zich wel vinden in het voorstel van de plangroep om de Arboretumlaan te verfraaien. Vooral voor fietsers is dat nu geen prettige straat, terwijl het voor hen wel een belangrijke toegangsweg is tot het universiteitsterrein. Hij wil voorstellen om gelijk met de andere maatregelen ook het fietspad te verbeteren dat uitkomt op de Arboretumlaan.(HvL)
Tegenslag achtervolgt lokale omroep

De problemen voor de Wageningse Omroep Stichting stapelen zich op, nu de gemeente heeft besloten om toegezegde subsidie voorlopig niet uit te keren. In een besloten vergadering van de commissie Algemeen Bestuur spraken raadsleden de vrees uit dat het geld niet wordt besteed aan het verzorgen van uitzendingen, maar aan juridische procedures. Door de weigering van de gemeente wordt het steeds onwaarschijnlijker dat de omroep al dit jaar weer gaat uitzenden. De WOS raakte december vorig jaar haar bestuur, zendmachtiging en onderkomen kwijt
Zolang de gemeente niet over de brug komt, kan de omroep haar nieuwe onderkomen niet betrekken. De verhuiskosten bedragen meer dan 75 duizend gulden, waarvan een groot deel is bestemd voor een kabelverbinding tussen de nieuwe studio en de zender
Interim-voorzitter Ruud Bottemanne is teleurgesteld in de houding van de raadscommissie. Hij verwacht dat het interim bestuur er de brui aan geeft, als de gemeente het beloofde geld niet snel uitkeert
De juridische kosten waar de raadscommissie bang voor is, zijn veroorzaakt door een geschil met Wegener. Het concern verzorgde de afgelopen jaren een kabelkrant op het tv-kanaal van de WOS. Toen de uitgever begin dit jaar aankondigde minder voor de doorgifte te willen betalen, ging de omroep in zee met Wegeners aartsrivaal, de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij. De overeenkomst met BDU is voor de WOS veel lucratiever: BDU betaalt ongeveer vijftienduizend gulden per jaar, ruim twee maal zo veel als Wegener. Daarnaast zou de omroep ook zeggenschap krijgen over de inhoud van de kabelkrant. In kort geding overtuigde Wegener de rechter ervan dat de WOS nog steeds is gebonden aan de oude overeenkomst. Bottemanne schat de onkosten die de WOS maakte voor de rechtszaak op ongeveer tweeduizend gulden. De omroep beraad zich nog op verdere stappen, maar gaat niet in hoger beroep. (HvL)