Nieuws - 3 juli 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Oud WOS-bestuur voor de rechter
De Wageningse Omroep Stichting spant een rechtszaak aan tegen het oude bestuur. De bestuursleden zijn hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de omroep niet nagekomen. Een accountant, ingehuurd door het huidige interim-bestuur, de boekhouding voor de laatste drie jaar goed te keuren
Volgens interim-voorzitter Ruud Bottemanne zijn niet alle uitgaven van de omroep verantwoord in de boekhouding. Daarnaast zijn de inkomsten lager dan werd aangenomen. Hoeveel geld de accountant mist, is vooralsnog niet duidelijk
De doorstart van de omroep is niet in gevaar, aldus Bottemanne. Hij verwacht dat de WOS half september weer gaat uitzenden. Afgelopen maandag stemde de gemeenteraad in met een nieuwe financiering voor de omroep. De WOS ontvangt vanaf 1998 jaarlijks ongeveer 21 duizend gulden uit een opslag op het kijk- en luistergeld. Daarnaast krijgt de omroep 7.500 gulden subsidie van de gemeente. De omroep hoopt zelf nog 15 duizend gulden per jaar te verdienen met reclame. De omroep raakte vorig jaar december haar zendmachtiging kwijt, nadat het vorige bestuur had verzuimd die te verlengen. Oud-bestuurder Wil Oudhof onthoudt zich van commentaar. (HvL)
Geen noodoplossing Junushoff

Er komt geen tijdelijke ruimte voor optredens in de tijd dat schouwburg Junushoff wegens een verbouwing gesloten is. GroenLinks-raadslid Jelle de Gruyter stelde eerder dit jaar voor ter vervanging een spiegeltent te huren, het soort tent waarmee theatergezelschappen vroeger rondtrokken
Zo'n spiegeltent huren bleek voor het college van burgemeester en wethouders te duur: veertigduizend gulden voor een periode van vier dagen. Het inhuren van artiesten zou 25 duizend gulden kosten. Die kosten wegen niet op tegen de verwachte opbrengsten. Het college verwacht een verlies van bijna een halve ton. Dat geld kan volgens cultuurwethouder Henk Blankestijn beter worden besteed aan de inrichting en feestelijke heropening van Junushoff. (HvL)
Subsidie voor waterbesparing SSHW

De Wageningse gemeenteraad heeft afgelopen maandag een subsidie van vijfduizend gulden toegekend aan een waterbesparingsproject van de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen
Gerrit Dijk, bij de SSHW verantwoordelijk voor het project, hoopte eigenlijk op meer subsidie. Vijfduizend gulden is net genoeg voor het onderzoek naar de maatregelen. De kosten voor de ingrepen waren oorspronkelijk geraamd op tweeeneenhalve ton, maar vallen waarschijnlijk een stuk hoger uit. Dat komt doordat een goedkope oplossing niet goed blijkt te werken: tussenstukken in de leidingen van de douches veroorzaken geluidsoverlast en verminderen het comfort. Dijk onderzoekt nu of het mogelijk is thermostaatkranen te installeren die minder water doorlaten zonder dat het comfort daaronder lijdt. De degelijkheid van de kranen is erg belangrijk. Er is wel veel ervaring met dergelijke kranen in bejaardenhuizen, maar voor toepassing op een studentenflat stel je andere eisen.
De fractie van de Partij van de Arbeid stemde tegen het voorstel, omdat de ingrepen zichzelf in principe terugverdienen. Woordvoerder Paul Apeldoorn: Het fonds waaruit de subsidie wordt betaald, is bedoeld om onrendabele investeringen minder onaantrekkelijk te maken. Deze investering is aantrekkelijk genoeg van zichzelf. In het oorspronkelijke plan is de terugverdientijd geschat op anderhalf jaar. Door de dure thermostaatkranen kan die tijd oplopen tot iets minder dan tien jaar
Dijk hoopt begin volgend jaar te beginnen met de installatie van de thermostaatkranen. De studentenflats Haarweg en Marijkeweg zijn het eerst aan de beurt. (HvL)
Nieuwsfoto, Taxol