Nieuws - 26 juni 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Scheiding fietsers en auto's op Churchillweg
De Churchillweg moet door het aanleggen van drempels en een vrijliggend fietspad veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Als deze straat onaantrekkelijk wordt gemaakt voor automobilisten, zal een aantal van hen een alternatieve route kiezen, verwacht wethouder Bogers, verantwoordelijk voor het plan. Bewoners van de Beatrixlaan vrezen nu verkeersoverlast
In het plan mogen vrachtwagens op een gedeelte van de Churchillweg maar in een richting rijden. Die zullen zeker uitwijken naar een alternatieve route. De streekbussen gaan rijden over de Beatrixlaan, om verkeersdrempels te mijden
Bogers ambtenaren tekenden een fietspad in twee richtingen aan de oostkant van de weg. De weg voor motorvoertuigen is van het fietspad gescheiden door een berm van ongeveer een meter. De fysieke scheiding tussen auto en fietsverkeer is essentieel voor het plan, vindt de wethouder. De weg is aangewezen als hoofdfietsroute. Dat houdt automatisch in dat er een vrijliggend fietspad moet komen. Het is stukken veiliger voor de fietsers. Die mening wordt gedeeld door de provincie, die aanleg van een vrijliggend fietspad eist, in ruil voor een subsidie van vier ton. Dat is ongeveer de helft van het budget voor de herinrichting. De wethouder koos voor een fietspad in twee richtingen, omdat het minder ruimte kost dan twee eenrichtings-fietspaden
Het plan is door bewoners en winkeliers aan de Churchillweg redelijk goed ontvangen. We zijn het er allemaal over eens dat de weg veiliger moet worden, stelt Tom Kool, eigenaar van fietsenwinkel Stormvogel. Toch zet hij enige kanttekeningen bij het plan. Een vrijliggend fietspad is niet meer noodzakelijk als het autoverkeer langzamer rijdt door de drempels en versmallingen. (HvL)
Compromis over parkeren bij Aula

Genodigden bij promoties en andere activiteiten in de Aula van de LUW krijgen een parkeervergunning. Die vergunning is alleen geldig op de dag van de activiteit. Dat hebben de besturen van de universiteit en de gemeente afgesproken. In ruil voor de dagvergunningen en de vergunningen voor medewerkers van de LUW blijft de parkeerplaats naast de Aula openbaar toegankelijk
Details, zoals de aantallen vergunningen, zijn nog onderwerp van verdere onderhandelingen. LUW-secretaris ir Theo Theijse heeft wel vertrouwen in een goede afloop van de onderhandelingen. Het afsluiten van de parkeerplaats met een slagboom is volgens hem niet nodig
In september wordt het systeem ingevoerd. Medewerkers krijgen een officiele, geplastificeerde parkeerkaart van de gemeente. De huidige, door de universiteit uitgegeven parkeervergunningen hebben geen enkele juridische waarde. Het kwam dan ook voor dat automobilisten met zo'n groen kaartje achter de voorruit toch een parkeerbon kregen. Het is niet bekend hoeveel LUW-medewerkers zo beboet werden, voor het parkeren op de voor hen gereserveerde parkeerplaats. Medewerkers die hun protest deden bij de politie, hoefden de boete in een aantal gevallen niet te betalen. (HvL)