Nieuws - 23 februari 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Verhuizing krakers veroorzaakt stoelendans
De vervangende woonruimte die de gemeente Wageningen de krakers van twee Herenstraatpanden heeft aangeboden, was al in gebruik. Het Wijkhuis, waar de krakers afgelopen vrijdag naartoe zijn verhuisd, was via een Arnhemse stichting vergeven aan kunstenaars, die er een atelier hadden ingericht. Zij zijn nu voorlopig ondergebracht in het CPRO-gebouw aan de Lawickse Allee, bijgenaamd Zaadcontrole. Die ruimte kunnen ze tot 1 oktober gebruiken
Gemeentewoordvoerder Ellen Speet vindt de commotie rond de verhuizingen overdreven Toen we de krakers hielpen met de verhuizing kreeg ik meteen van allerlei kranten de vraag waarom we zo behulpzaam waren. De vrijwillige verhuizing van de krakers bespaart de gemeente een gang de rechtbank om een uitzettingsbevel te vragen. Een kwestie van gemak; volgens Speet is de overeenkomst niet gesloten uit angst voor een nederlaag bij de rechtbank. Het zoeken van huisvesting voor krakers is echter geen nieuwe standaardprocedure. We bekijken het van geval tot geval.
De Russische kunstenares Liubov Kostenko voelt zich zwaar gedupeerd door de gedwongen verhuizing. Ze is wekenlang bezig geweest haar atelier in Het Wijkhuis op te knappen en heeft maar 24 uur van het resultaat kunnen genieten - toen hoorde ze dat ze moest verhuizen. Collega Florine van Eekhout zou op 1 maart verhuizen naar het Wijkhuis, het moment dat ze haar huidige ruimte in een voormalige kleuterschool moet verlaten. Zaadcontrole vindt ze een goed alternatief, maar ze is slecht te spreken over de gang van zaken. Krakers en kunstenaars zijn tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente is pas onder druk met een goede oplossing gekomen.
Van Eekhout behoort tot de groep kunstenaars die in het najaar een ruimte kan betrekken in de voormalige steenfabriek De Bovenste Polder. Ze wijst erop dat ondanks de ateliers in De Bovenste Polder in Wageningen een tekort aan atelierruimte blijft bestaan. (HvL)
Gemeenteraad geeft Junushoff groen licht

Na zo'n tien jaar discussie heeft de Wageningse gemeenteraad maandag 20 januari ingestemd met de verbouwing van schouwburg Junushoff. De schouwburg wordt gemoderniseerd, aangepast aan de arbo-normen en voorzien van een kleine zaal. Hoewel al vaststond dat een ruime meerderheid het collegevoorstel zou steunen, gebruikten raadsleden hun spreektijd om een aantal kritische noten te kraken, voornamelijk over de verwachte opbrengst van de horecavoorzieningen
De verbouwing gaat een kleine tien miljoen gulden kosten. Jaarlijks krijgt de vernieuwde schouwburg bovendien een subsidie van 850 duizend gulden voor de exploitatie en het culturele programma. Het cafe-restaurant in de Junushoff wordt commercieel geexploiteerd, maar blijft in handen van de schouwburg. De horeca-activiteiten moeten jaarlijks ruim twee ton gaan opbrengen
GroenLinks-woordvoerder J. de Gruyter sprak van een superoptimistisch scenario. Hij verwacht dat personeel en bestuur van de schouwburg alle zeilen moet bijzetten om binnen het budget te blijven. Het krappe budget kan hen ertoe aanzetten zich door commerciele overwegingen te laten leiden, vreest hij. Ook de VVD-fractie zette vraagtekens bij de voorgestelde financiering. Diep in ons hart geloven we er niet in, aldus woordvoerder P. Hotsma. De kritische noten weerhielden de beide fracties er niet van om met de plannen in te stemmen. (HvL)
Grolsch opent oefencafe

Bierbrouwer Grolsch heeft in Wageningen zijn eerste Academie cafe geopend, in het pand aan de Hoogstraat waar jarenlang De Vlaamsche Reus was gevestigd. Het cafe is een verlengstuk van de horecaopleiding die de brouwer samen met een adviesbureau verzorgt
Frank Kuipers, cum laude afgestudeerd aan de Grolsch-academie, is de eerste uitbater van het cafe. Grolsch ondersteunt de startende ondernemer, zodat hij ervaring kan opdoen en geld kan verdienen om over vijf jaar een eigen zaak te beginnen, waar zeer waarschijnlijk Grolsch getapt zal worden. Kuipers maakt dan plaats voor een nieuwe starter. De brouwer wil vijf soortgelijke cafes opzetten. (HvL)
Veer profiteert van files

Het Lexkesveer, de gemeentelijke veerdienst, heeft vorig jaar 7,5 procent meer omgezet dan in 1995. De omzetstijging is slechts gedeeltelijk toe te schrijven aan een prijsverhoging. Volgens de verantwoordelijke dienst is de grotere populariteit een gevolg van het toegenomen aantal files op de brug bij Heteren
Om de ontsluiting van het Heterense industrieterrein te verbeteren zijn de op- en afritten van de brug verlegd. Bewoners van de Betuwe moeten daardoor een grotere afstand over de snelweg rijden, waar nu bovendien vaker files staan. Rijkswaterstaat heeft net de eerste stappen gezet in de besluitvorming rond de vermindering van het fileprobleem. De oplossing laat nog zeker enkele jaren op zich wachten. (HvL)
Nieuwsfoto, Blues