Nieuws - 12 juni 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Woningenoverleg mislukt
Wageningen mag niet meer woningen bouwen dan het provinciaal woningbouwprogamma toestaat. Dat is de uitkomst van bestuurlijk overleg dat de Wageningse wethouders Harry Geenen en Henk Blankestijn hadden met gedeputeerde Jan van Dijkhuizen. Voor het overleg waren de wethouders nog hoopvol om voor de korte termijn toestemming te krijgen om meer te bouwen. Toch is het overleg volgens Geenen niet helemaal mislukt. De gedeputeerde stond positief tegenover ons verhaal.
Volgens de wethouder heeft het overleg wel de kans verkleind dat de provincie het bestemmingsplan Boomgaarden afkeurt. Wageningen wil goedgekeurde maar niet uitgevoerde bouwplannen inruilen voor de realisering van Boomgaarden. Dat plan beslaat het LUW-terrein Tuinbouwplantenteelt en moet plaats bieden aan een kleine tweehonderd woningen. Als de gemeente op andere plaatsen wat inlevert, dan mogen er woningen worden gebouwd in het plan.
Concrete toezeggingen over andere plannen leverde het gesprek echter niet op. De gemeente maakt daarom ook geen haast met de ontwikkeling van de plannen voor het voormalige zwembadterrein en de parkeerplaats aan de Gerdesstraat. Voor beide terreinen is een prijsvraag uitgeschreven. Naar aanleiding van de uitkomst wordt een voorzichtig begin gemaakt met de voorbereiding van de plannen. (HvL)
Wel betalen; geen TV Gelderland

Hoewel TV Gelderland tot oktober niet in Wageningen te ontvangen is, moeten Wageningers wel voor de omroep betalen. Het innen van de opslag is door de provincie uitbesteed aan de Dienst Omroepbijdragen. Die verhoogt de normale rekening voor de kijk- en luistergelden met de Gelderse opslag. In 1998 bedraagt de opslag 6,90 gulden, in 1997 4,03 gulden
Met ingang van dit jaar heft de provincie een opslag op de omroepbijdrage, bestemd voor de provinciale omroep. TV Gelderland is sinds begin dit jaar te ontvangen in een aantal grotere steden in de provincie, maar daarbuiten niet. Provinciaal beleidsmedewerker Rob Bogels verwacht dat het probleem 1 oktober is opgelost
Het Commissariaat van de Media adviseert een ontheffing te verlenen aan mensen die de omroep niet kunnen ontvangen. Formeel is dat alleen mogelijk voor tv-bezitters die niet zijn aangesloten op de kabel. Commissariaatsmedewerker Hans van Gelder: Ik wil voorstellen dat de Dienst Omroepbijdragen de wettekst wat ruimer gaat interpreteren. Die voelt zich echter niet verantwoordelijk voor de situatie. (HvL)