Nieuws - 15 mei 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Geen parkeerplaatsen op de Markt
Na de herinrichting van de Markt verdwijnen de parkeerplaatsen op dat plein. Alle collegepartijen hebben in de commissievergadering voor openbare werken aangegeven te kunnen leven met een andere locatie voor parkeerplaatsen. Alleen CDA en SGP/RPF houden nog vast aan het behoud van parkeerruimte
Eerder was het verdwijnen van parkeerplaatsen uit het plan aanleiding tot heftige discussies in de raadscommissie voor openbare werken. De opstelling van de raadsfracties van D66 en VVD leidde zelfs tot onenigheid in het college van burgemeester en wethouders. Nu de Wageningse ondernemersvereniging zich heeft neergelegd bij een verplaatsing van de parkeerplaatsen, hechten ook de dissidente collegepartijen minder aan het behoud van parkeerplaatsen op de Markt
Het is vooralsnog onduidelijk hoe de verdwenen parkeerruimte wordt gecompenseerd. Op of tussen het parkeerterrein op het bolwerk aan de Walstraat en het bolwerk bij het gemaal aan de Niemeijerstraat komen extra plaatsen. Een of twee parkeerterreinen worden afgesloten met slagbomen, zodat de gebruiker achteraf het parkeergeld kan voldoen. Dat is een wens van de ondernemers, omdat het winkelend publiek dan niet op de tijd hoeft te letten
VVD-woordvoerder Piebe Hotsma stelde in de vergadering voor om fietsers, bromfietsers en scooters van de markt te weren. En aangezien het college dezelfde regels wil voor Markt en Hoogstraat - waar nu buiten de winkeluren gefietst mag worden - willen de liberalen ook in de Hoogstraat tweewielers verbieden. (HvL)
Ontwerpwedstrijd voor Gerdesstraat en Rustenburg

De gemeente Wageningen gaat twee ontwerperswedstrijden uitschrijven. De projectontwikkelaar met het beste ontwerp voor nieuwbouw op het zwembadterrein aan de Rustenburg mag het project uitvoeren. De ontwikkeling van het gebied rond de parkeerplaats aan de Gerdesstraat wordt op dezelfde wijze vergeven. Voor de organisatie van de wedstrijden legt de gemeente ruim drie ton op tafel. Dat geld moet ze terugverdienen bij de verkoop van de grond
Het zwembadterrein moet plaats gaan bieden aan dure woningbouw. Het is niet uitgesloten dat de sporthal die aan het zwembad is vastgebouwd net als het bad voor de woningen moet wijken. Burgemeester en wethouders stellen wel als voorwaarde dat de sporthal elders wordt herbouwd, op kosten van de projectontwikkelaar. Op de parkeerplaats aan de Gerdesstraat moeten winkels en woningen komen
Of de gemeente toestemming mag geven voor het uitvoeren van de plannen is vooralsnog onduidelijk. Het is de provincie die beslist hoeveel woningen binnen een gemeente mogen worden gebouwd. Wageningen is er bij de laatste verdelingsronde voor woningen karig van af gekomen. Het is zelfs onduidelijk of het nieuwbouwproject Boomgaarden op het universiteitsterrein aan de Haagsteeg wordt goedgekeurd. (HvL)
Geld voor probleemjongeren

Er is te weinig te doen voor Wageningse jongeren. Dat concludeert jongerenwerker Kees Oosting na drie maanden onderzoek. Verveling en frustratie van de jongeren kan volgens Oosting overlast en vandalisme veroorzaken. De jongerenwerker krijgt vijftienduizend gulden om daar wat aan te doen
Het is nog niet bekend voor welke activiteiten het geld wordt gebruikt. Ook is niet goed bekend hoeveel jongeren kunnen profiteren van het geld. Stefan Stevens, gemeenteambtenaar voor jongerenbeleid: We laten ons leiden door wat de jongeren zelf willen. Het belangrijkste is dat we nu een budget hebben. (HvL)
Gemeente betaalt mee aan video LUW

De gemeente Wageningen draagt tienduizend gulden bij aan een promotievideo van de LUW. Het geld, dat wordt gekort op de bijdrage voor kennisstad Wageningen, is ingezet om een clip van vijf minuten te maken over de stad. Samen met korte films over de opleidingen aan de LUW moet de video op een cd-rom worden gezet, die de LUW-afdeling Voorlichting en PR aan toekomstige studenten gaat toesturen
Tot nu toe is alleen een film gemaakt over de opleiding Economie. Samen met de video over Wageningen wordt deze binnenkort vertoond tijdens een bijeenkomst van studiecoordinatoren. De afdeling hoopt zo bij hen geld los te krijgen voor voortzetting van het project. Afhankelijk van de wensen bedragen de kosten per opleiding tussen de vijftien- en twintigduizend gulden. (HvL)
Steenfabriek verwarmd door grondwater

De voormalige steenfabriek De Bovenste Polder gaat warmtepompen inzetten voor verwarming en warmwatervoorziening. In het gebouw komen ateliers voor beeldend kunstenaars, woningen en oefenruimtes voor lokale bands
Door de pompen hoeft het gebouw in de uiterwaarden niet te worden aangesloten op het aardgasnet. De pompen werken volgens het principe van een koelkast en halen de warmte uit ventilatielucht en het grondwater. Daardoor gebruikt het systeem minder elektrische energie dan het aan warmte oplevert. De gebruikers van het gebouw kunnen zo dure elektriciteit relatief goedkoop inzetten voor verwarming
De stichting die het gebouw restaureert was net te laat om een rijkssubsidie aan te vragen voor het systeem, dat 140 duizend gulden kost. Door bijdragen van energiebedrijf Nuon-VNB, de leveranciers van het systeem en de gemeente kan het project worden uitgevoerd. (HvL)