Nieuws - 24 april 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Gemeente gedoogt illegale bouwsels DLO
CPRO-DLO moet drie illegale bouwwerken aan de Mansholtlaan verwijderen, maar krijgt daarvoor tot 1 januari 1999 de tijd. De bouwsels, een soort tenten van gaasdoek, zijn een paar maanden geleden door een inspecteur van de gemeente ontdekt. Een van de drie staat er volgens ing. Jan Demmink van het CPRO al zo'n vijftien jaar
Het instituut verzuimde in het verleden een bouwvergunning aan te vragen voor de bouwsels. Daarnaast is bebouwing van het gebied in strijd met het bestemmingsplan. Het CPRO krijgt ruim te tijd voor de verwijdering, om de economische schade te beperken
Gemeente en CPRO verschillen zelfs van mening over de naamgeving van de bouwsels. De gemeente noemt de dingen insectvrije kooien; Demmink spreekt liever van gaastunnels. De opstelling van de gemeente is overdreven, vindt Demmink. Het zijn geen kassen. Met een paar man kun je die dingen versjouwen. Het gaat om teelt in de volle grond. In de tijd dat de dingen werden gebouwd was er geen bouwvergunning voor nodig. De bouwsels zijn in gebruik om lelies en tulpen af te schermen van insecten. Zo worden de bollen virusvrij opgekweekt. Zodra de laatste bollen de grond uit kunnen, wordt de activiteit verplaatst naar een omgebouwde kas
Het CPRO mag wel een vierde gaastunnel bouwen. Na de ontdekking van de vorige drie vroeg het instituut een bouwvergunning aan. Omdat die tunnel toevallig op een locatie komt waar bebouwing is toegestaan, wordt de vergunning waarschijnlijk verleend. (HvL)
Woningstichting hergebruikt beton

De Wageningse woningcorporatie De Woningstichting gaat bij nieuwbouw oud bouwmateriaal hergebruiken. Als het niet mogelijk is oud materiaal in te zetten, kiest de corporatie voor nieuw materiaal dat geschikt is voor hergebruik. Het recycle-beleid is onderdeel van het milieubeleidsplan dat de corporatie begin deze maand presenteerde
In het beleidsplan maakt De Woningstichting haar goede voornemens op het gebied van milieubesparing bekend. De maatregelen in het plan komen bovenop de bestaande regels die de overheid stelt. De corporatie wil niet alleen tijdens de bouw van de woningen het milieu sparen. Door isolatie en toepassing van efficiente verwarming moeten de woningen ook tijdens het gebruik het milieu sparen
In een aantal gevallen worden ook bestaande woningen aangepast. Het is niet altijd mogelijk bestaande woningen te isoleren, stelt Jeroen van Tol, verantwoordelijk voor het plan. Dubbel glas kan in bestaande woningen soms zorgen voor schade door een hogere vochtigheidsgraad. Daarnaast zijn er volgens hem efficientere manieren om energie te besparen
Een aantal maatregelen uit het plan is reeds toegepast bij de nieuwbouw in het plan De Ooststeeg. Daar moesten woningen worden gesloopt omdat onderhoud niet goed mogelijk was vanwege de hoeveelheid asbest die in de huizen was verwerkt. (HvL)
Vada blijft waarschijnlijk

Gesprekken tussen het grafische bedrijf Vada en de gemeente zijn voorspoedig verlopen. Het bedrijf kijkt uit naar een nieuwe ruimte omdat de oude vestiging aan de Costerweg te krap wordt. In eerste instantie was er op industrieterrein Nudepark niet genoeg ruimte voor de Vada, waardoor het bedrijf dreigde te vertrekken naar een andere gemeente. Vada biedt werk aan zo'n veertig vaste werknemers. In drukke tijden werken er twintig uitzendkrachten, merendeels studenten
Het overleg spitste zich toe op de bebouwingsgraad van het nieuwe perceel. De gemeente heeft bij de provincie gepleit voor toestemming om een groter gedeelte van het perceel te laten bebouwen dan normaal is toegestaan. Door iets te schuiven met opties van andere bedrijven zou er dan net genoeg plaats vrijkomen voor Vada. Woordvoerder Aldert Onbelet van het bedrijf is enthousiast over de opstelling van de gemeente. Ik krijg het gevoel dat ze ervoor gaan. Hij schat de kans hoog in dat het bedrijf in Wageningen blijft. (HvL)