Nieuws - 10 april 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Autoverhuurder vraagt milieusubsidie
Autobedrijf Ackermann heeft gemeentelijke subsidie aangevraagd voor haar afdeling autoverhuur. Volgens directeur Oeds de Kroon zijn de activiteiten van het bedrijf vergelijkbaar met die van stichting Call a Car. Die stichting kreeg 40.000 gulden subsidie van gemeente en provincie om een autodeelsysteem op te zetten in Wageningen
College van Burgemeester en wethouders hebben het subsidieverzoek afgewezen. De Kroon overweegt bezwaar aan te tekenen tegen die beslissing
Door het huren van een auto eenvoudiger te maken, probeert de stichting een alternatief te bieden voor het bezit van eigen auto's. Abonnees hoeven zich maar een keer te legitimeren en hoeven maar en keer borg te betalen. Daarna kunnen ze zonder al te veel rompslomp gebruik maken van een auto. Op de huur krijgen de abonnees een soort quantumkorting
Gelijke monniken, gelijke kappen, vindt De Kroon. Het delen van auto's in het systeem van Call a Car is in feite een vorm van verhuren. En dat doen wij ook. Concurrentie is prima, maar dan moeten wij dezelfde subsidie krijgen als Call a Car.
Bart de Haar, woordvoerder van de stichting is het niet eens met De Kroon. We hebben alleen een opstartsubsidie gekregen. De exploitatie wordt niet ondersteund. Bovendien doet de stichting meer dan allen auto's verhuren. We ontwikkelen systemen om een bewuster gebruik van de auto te stimuleren. (HvL)
Kroegen moeten afspraken maken over lawaai

Flatkroegen en sportverenigingen mogen zelf beslissen wanneer zij meer lawaai maken dan volgens de geluidsnormen is toegestaan. Door de nieuwe festiviteitenregeling van de gemeente Wageningen vallen de kroegen onder een soepeler regime dan andere horeca in de binnenstad. De kantines en flatkroegen aan de rand van de stad mogen twaalf keer per jaar een individuele ontheffing aanvragen. Studentenverenigingen en cafes in het centrum mogen dat slechts vier keer
Volgens de regeling moeten cafes in de binnenstad voor de resterende acht dagen gezamenlijk een ontheffing aanvragen. Op die manier probeert de gemeentelijke milieu-afdeling de overlast voor bewoners te beperken. Ook de studentenverenigingen en Unitas moeten afspraken maken voor acht ontheffingen. Zij konden het echter slechts over zeven gezamenlijke activiteiten eens worden. Milieuambtenaren stellen nu voor om 5 mei vast te stellen als achtste lawaaidag, in de veronderstelling dat de verenigingen op die datum anders toch een individuele ontheffing aanvragen. Op die dag heeft echter geen van de verenigingen een activiteit waarvoor een ontheffing nodig is. (HvL)
Trouwen in de capitulatiezaal

Gemeente en Landbouwuniversiteit bespreken de mogelijkheid om huwelijken te laten afsluiten in de capitulatiezaal. In die ruimte in het toenmalige hotel De Wereld werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de nederlaag van de bezetter op schrift gesteld en ondertekent door de bevelhebber van het Duitse leger in Nederland. De besprekingen zijn het gevolg van een verzoek van Reijer van den Brink, raadslid voor de combinatie SGP/RPF en ambtenaar van de burgelijke stand
Hotel de Wereld is wereldberoemd, het zou toch prachtig zijn om in die historische omgeving elkaar het ja-woord te geven, pleit van den Brink. Joke van de Klift, collega raadslid en ook ambtenaar van de burgelijke stand, wil nog verder gaan: Daarnaast kun je ook denken aan andere plaatsen, bijvoorbeeld als er een gebouw zou zijn in het Arboretum. Een wettelijk huwelijk in de open lucht is nog niet mogelijk.
Huwelijksvoltrekkingen in het universiteitsgebouw kunnen voor de restauratieve dienst een interessante markt openleggen. Ronnie Verhoeven, hoofd van de dienst ziet wel mogelijkheden om de catering bij de huwelijken te verzorgen
Tilly Jansen, beheerder van gebouw De Wereld is niet enthousiast over het plan. Je kunt moeilijk de activiteiten in het gebouw stopzetten, voor een huwelijksvoltrekking. Maar behalve praktische bezwaren ziet zij ook emotionele. Een capitulatie houdt in dat er maar een winnaar is en een verliezer. Ik kan me een vrolijker setting voorstellen, voor het sluiten van een huwelijk. Dat hoort toch een win win situatie te zijn. (HvL)