Nieuws - 27 maart 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Vada dreigt te vertrekken
Het college van burgemeester en wethouders moet alles op alles zetten om grafisch bedrijf Vada te behouden voor Wageningen. Dit stelt oppositiepartij CDA in een open brief aan het college
Vada groeit op de huidige locatie aan de Costerweg uit zijn jasje en dreigt Wageningen te verlaten als het geen ruimte krijgt om uit te breiden. Een eventueel vertrek betekent een vermindering van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden in Wageningen en is daardoor een politiek gevoelig punt
De lokale politiek kreeg vorig jaar een stroom van kritiek te verduren toen drukker Veenman aankondigde Wageningen te verlaten. De gemeente zou zich te veel richten op de kennisintensieve sector. Werkgelegenheid voor minder geschoolde Wageningers zou daardoor op het tweede plan raken
De open brief verbaast wethouder Harry Geenen, verantwoordelijk voor Grondzaken. Volgens hem is de gemeente nog in overleg met het bedrijf om een oplossing te zoeken. Het industrieterrein Nudepark lag als oplossing voor de hand, maar tegen de verwachting in is daar maar weinig ruimte. Tot voor kort klaagde de raad dat het terrein niet snel genoeg vol kwam. Maar door het aantrekken van de economie durft ineens een groot aantal bedrijven te investeren.
Volgens Peter Spitteler, wethouder voor Economische zaken, is de gemeente er veel aan gelegen om Vada te behouden. Vada wil snel duidelijkheid. Woordvoerder Aldert Onbelet stelt dat Vada het liefst in Wageningen wil blijven. Het bedrijf heeft een naam en een historie in Wageningen. (HvL)
PTT concurreert met kabel-Internet

Het Wagenings initiatief om Internet-verbindingen tot stand te brengen via de tv-kabel krijgt mogelijk al volgend jaar concurrentie van PTT Telecom. Naast gewone Internet-diensten brengt PTT Telecom dan ADSL op de markt, een snelle verbinding voor consumenten
De nieuwe dienst is onderdeel van een Internet-pakket van PTT Telecom. Al op korte termijn levert de PTT gratis toegang tot een gesloten nationaal netwerk, genaamd Het Net. Dat biedt geen toegang tot het echte Internet. De PTT denkt Het Net te financieren met de telefoontikken van gebruikers en door sites te verkopen aan bedrijven
ADSL komt medio 1998 op de markt. De verbinding kan anderhalf tot twee keer zo veel informatie vervoeren als de Wageningse Internet-kabel. Of het een serieuze concurrent wordt van de kabelverbinding is onder meer afhankelijk van de prijs. (HvL)
Provincie staat bouw woningen toe

Onverwacht heeft de provincie goedkeuring gegeven voor de bouw van 43 woningen aan de Bernhardstraat. De toestemming is een kleine overwinning voor de gemeente Wageningen. Volgens het geldende streekplan mogen er in Wageningen niet meer dan 830 woningen worden gebouwd. Die capaciteit is echter al opgenomen in andere bestemmingsplannen
De provincie heeft zich soepel opgesteld, vindt wethouder Harry Geenen, verantwoordelijk voor Ruimtelijke ordening. Wageningen krijgt de extra ruimte voor woningbouw uit de zogenaamde stroppenpot, ingesteld voor bijzondere projecten op het gebied van de woningbouw. De stroppenpot bevat geen geld voor woningbouw. Eind vorig jaar bepaalde Provinciale Staten dat gemeenten als Wageningen niet meer in aanmerking komen voor de pot. Maar we hadden de aanvraag ingediend, net voordat die motie van kracht werd.
Op het terrein aan de Bernhardstraat bouwt de Woningstichting 20 huur- en 23 koopwoningen. Met de verkoop van de koopwoningen wordt de stichting gecompenseerd voor het verlies op de sloop van de zogenaamde Oostenrijkse woningen, waarin asbest was verwerkt. (HvL)
Nieuwe filmprojector voor Movie W

Filmhuis Movie W krijgt van het Anjerfonds Gelderland tienduizend gulden om een nieuwe filmprojector aan te schaffen. Andere aanvragen voor ondersteuning zijn nog in behandeling bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Wageningen. Volgens ir Adrie Bolt, verbonden aan het filmhuis, draagt het filmhuis zelf zo'n achtduizend gulden bij uit eigen middelen. De oude projector heeft een te gering lichtopbrengst. Verder is het geluid mono en is het niet om te bouwen naar stereo. Op zich is deze Philips-projector uit de jaren vijftig onverslijtbaar, maar hij voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Movie W zal de oude projector in reserve houden voor bijvoorbeeld filmweekends. (ABo)