Nieuws - 20 maart 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Meer parkeren, verder van markt
Het is niet uitgesloten dat de herinrichting van het marktplein meer parkeerplaatsen oplevert. Die komen dan alleen niet op, maar in de buurt van het plein
Het verdwijnen van parkeerplaatsen op de Markt bleek tijdens een inspraakavond stof voor felle aanvallen op wethouder Jack Bogers (GroenLinks). Die werd eerder al op het matje geroepen door de raadscommissie voor stadsvernieuwing en openbare werken. De wethouder zou de commissie, in strijd met gemaakte afspraken, niet hebben ingelicht over het verplaatsen van de parkeerruimte
Ondernemers rond de markt stellen dat het verdwijnen van parkeerplaatsen slecht is voor hun bedrijf. Bovendien zou de wethouder de parkeerplaatsen hebben toegezegd. Dat laatste ontkent Bogers met klem. Ik kan het zo voor u nazoeken in de aantekeningen van de inspraak. De parkeerplaatsen zouden niet per se op, maar in de buurt van de markt komen. Ook na de herinrichting blijven de ondernemers goed bereikbaar, vindt de wethouder. Hij sluit niet uit dat er dan meer parkeerplaatsen komen, al liggen ze iets verder van de Markt. De wethouder denkt de plaatsen te vinden op het bolwerk aan de Havenstraat. Dat is nu bestemd voor vergunninghouders, die er amper gebruik van maken. (HvL)
Cafe wint rechtszaak

Cafe XL mag gevestigd blijven aan de Riemsdijkstraat. Met die uitspraak heeft de Arnhemse rechtbank een voorlopig einde gemaakt aan ruim anderhalf jaar juridisch touwtrekken tussen de gemeente Wageningen en de eigenaren van het cafe
Het conflict met de gemeente ontstond toen de huidige eigenaren het voormalige poolcentrum Punch '91 verbouwden tot cafe. Het poolcentrum werd door de gemeente gedoogd, hoewel de geldende leefmilieuverordening alleen bewoning van het pand toestaat. Van een cafe verwachtte de afdeling Milieu meer overlast voor de buurt. Op straffe van een dwangsom werd de nieuwe eigenaren opgedragen weer een poolcentrum in te richten
De verandering van poolcentrum in cafe is volgens de rechtbank niet ingrijpend genoeg om de gemeentelijke actie te rechtvaardigen. Ook al omdat bij de verbouwing veel aandacht is besteed aan geluidsisolatie, om de overlast voor de buurt te beperken. Volgens eigenaar Maarten Broedelet is die isolatie afdoende voor zijn cafe. Het is nog niet bekend of de gemeente hoger beroep aantekent. (HvL)
Euregio-businessparken Rijn-Waal werken samen

Businessparken in Arnhem, Nijmegen, Wageningen en de Duitse steden Kamp-Lintfort, Kleve en Duisburg zijn voor drie jaar een samenwerkingsverband aangegaan. Volgens Jurrien van Beek, bedrijfscontactambtenaar bij de gemeente Wageningen, stopt Wageningen in drie jaar tijd vijftienduizend gulden in de samenwerking. In totaal is er 503 duizend mark beschikbaar
Doel van de samenwerking is de kennisintensieve bedrijven op de bedrijvenparken aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens met elkaar te laten kennismaken, onder meer via workshops en beurzen. Van Beek denkt verder aan het ontwikkelen van een database of een gids met gegevens over de bedrijven. Volgens Van Beek is het belangrijk dat Gelderse bedrijven niet uitsluitend naar Nederlandse bedrijven kijken voor samenwerking, kennisuitwisseling of afname en afzet van producten. Vaak zijn er net over de grens - dat is soms dichterbij - ook bedrijven om mee samen te werken. Maar de ondernemers kennen elkaar niet. De samenwerking kan wellicht ook nieuwe kennisintensieve arbeidsplaatsen opleveren
De Duitse bedrijvenparken zijn gespecialiseerd in telematica, micro-elektronica en satelliettechniek. In Nijmegen ligt de nadruk op medische bedrijvigheid; het Arnhemse kennisintensieve ondernemerscentrum in oprichting Lorentz richt zich ondermeer op logistiek. De samenwerking is een initiatief van de Euregio Rijn-Waal, waarvan ruim zestig gemeenten in het stroomgebied van Rijn en Waal lid zijn. Wageningen is daarvan de meest stroomafwaarts gelegen gemeente. (ABo)
Nieuwsfoto, Nieuwbouw

Diedenoort wint prijs

Hogeschool Diedenoort heeft de eerste prijs gewonnen in een competitie voor voorlichtigsbrochures. De brochure bleek de beste van de 25 meedingende hbo-brochures. Het juryrapport looft het sobere maar heldere opzet van de brochure, ontworpen door Grafisch Atelier Wageningen
Diedenoort nam ook vorig jaar al deel aan de wedstrijd. Naar aanleiding van de uitkomsten is de brochure aangepast, onthult PR-medewerker Christl Korzelius. Ook volgend jaar wordt de brochure afgesteld op de wedstrijdcriteria. Die aanpassingen komen volgens haar ook de duidelijkheid voor de gebruikers van de gids ten goede. Dit jaar merkte de jury op dat ze in onze brochure informatie over deeltijdstudies miste. Volgend jaar zullen we dus voor de volledigheid vermelden dat we geen deeltijdstudies verzorgen.
In categorie universiteitsbrochures scoorde de Groningen de meeste punten. De LUW deed niet mee. Voorlichter Godelieve Nieuwendijk heeft kritiek op de opzet van de wedstrijd. Ze vindt dat een brochure er vooral leuk uit moet zien. Het is belangrijk dat scholieren hem niet meteen weggooien. De wedstrijdcriteria staan volgens haar het maken van een goede brochure juist in de weg. Als je je er goed aan houdt, dan krijg je onleesbare dikke boekwerken.
De LUW neemt met haar kritiek een minderheidsstandpunt in. Acht van de dertien Nederlandse universiteiten nemen wel deel aan de wedstrijd. Annina Lingsma van het Landelijk Dienstverlenend Centrum, de organisator van de wedstrijd, vermoedt dat het oordeel van de LUW-voorlichter is gebaseerd op de oude wedstrijdcriteria. Het centrum, een overkoepelende organisatie van instellingen die zich bezig houden met studie- en beroepskeuze-orientatie, organiseert de wedstrijd sinds 1994. (HvL)