Nieuws - 16 februari 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
LUW verpacht arboretum aan restaurant
De Landbouwuniversiteit zal een deel van het arboretum Belmonte aan de Generaal Foulkesweg verpachten aan een cafe-restaurant. Rechts naast de ingang zal een Wageningse projectontwikkelaar een paviljoen laten bouwen met 22 parkeerplaatsen ter waarde van ruim een half miljoen gulden
In het vorig jaar goedgekeurde bestemmingsplan Landelijk Buitengebied Oost is alleen de mogelijkheid voor een theehuis annex expositieruimte opgenomen. Volgens A. Vink van de afdeling Ruimtelijke ordening van de gemeente Wageningen zal de gemeente de bouwaanvraag toetsen aan die doelstelling
Projectontwikkelaar R.E. de Rooij uit Wageningen ziet geen bezwaren tegen zijn plannen die, gezien de omvang van de keuken in het geplande paviljoen, meer omvatten dan een theehuis. Hij stelt dat een theehuis alleen nooit rendabel zal zijn
Directeur P.F.J.M. Laane van het conferentie-oord De Wageningse Berg, tevens bestuurslid van de stichting Beelden op de Berg, noemt het paviljoen fantastisch. Maar als bewoner van de Gen. Foulkesweg ziet hij bezwaren. Dit druist toch in tegen de gemeentelijke wens om het autoverkeer daar terug te dringen. Laane denkt dat een theehuis nooit rendabel is. Ik schat dat ze zeven ton omzet per jaar moeten draaien. Dat komt nooit uit kopjes koffie en dus moet het uit feesten en partijen komen. Uit de pachtopbrengst, ik geloof zo'n dertigduizend gulden, kan de LUW een halve medewerker betalen.
Ir A. van der Have, hoofd afdeling Gebouwen en Terreinen van de LUW, stelt dat het arboretum van groot belang is voor onderzoek en onderwijs. Maar het stukje waar nu gebouwd gaat worden, is volgens hem van het minste belang. De bomen daar waren toch aan vervanging toe. Het bestuur van de stichting De Wageningse Berg is niet blij met de horeca-faciliteit. Het gebied heeft een hoge natuurwaarde, aldus bestuurslid P.B.M. Badoux. (ABo)
PTT experimenteert in Wageningen

PTT Telecom gaat in Wageningen een nieuwe dienst testen. Een beller die de bezettoon te horen krijgt, kan zich automatisch laten terugbellen op het moment dat degene die in gesprek was de hoorn neerlegt. Het experiment begint waarschijnlijk in de tweede week van februari. De dienst is voorlopig gratis en werkt alleen bij gesprekken tussen aansluitingen met telefoonnummers die beginnen met 0317-4
De dienst kreeg als werknaam Het vijfje, omdat de beller die automatisch teruggebeld wil worden bij het horen van de bezettoon die toets moet indrukken. Zodra de lijn weer vrij is, laat de telefooncentrale beide telefoons rinkelen. In de tussentijd blijft de beller gewoon telefonisch bereikbaar
De dienst werkt alleen bij zogenaamde enkelvoudige telefoonaansluitingen. Telefoneren via een bedrijfscentrale, zoals bij de LUW, blijft hetzelfde. Overigens is binnen de LUW automatisch terugbellen al mogelijk, ook via toets 5
Wageningen is om technische redenen uitgekozen voor het experiment. Het is, in PTT termen, een geclusterd gebied en heeft maar een telefooncentrale. Het is niet omdat Wageningers vaak in gesprek zijn, lacht de PTT-voorlichter. (HvL)