Nieuws - 9 oktober 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Onvoldoende kandidaten voor verkiezingen OR
De huidige fracties voor het wetenschappelijk personeel in de universiteitsraad, Progressief Personeel en Centrale Lijst, doen niet mee aan de verkiezingen voor de ondernemingsraad in december. Ook twee van de vier onderwijsbonden die nu met het college van bestuur overleggen in het OPAL (Overlegorgaan Personeelsaangelegenheden LUW), hebben geen kandidaten. Het is de vraag of er straks verkiezingen nodig zijn voor de zeventien leden tellende ondernemingsraad
Progressief Personeel acht het niet zinnig deel te nemen aan de verkiezingen, omdat de inhoud van onderwijs en onderzoek niet aan de orde komt in de OR. Dit standpunt, ontwikkeld in het PP-bestuur, wordt nog voorgelegd aan de leden, stelt bestuurslid dr Henry Stroband. De partij wil zich nu omvormen tot een progressieve faculteitsbeweging en de contacten aanhalen met departementen, onderwijs- en onderzoekinstituten, meldt Stroband
Centrale Lijst houdt op te bestaan, stelt CL-lid prof. dr Ivonne Rietjens. Een snelle enquete onder 28 aanhangers van de lijst heeft uitgewezen dat niemand zich kandidaat wil stellen voor de OR. De vraag is niet eens of we willen meedoen, stelt Rietjens, we kunnen niet eens meedoen. De belangstelling is volgens haar gering omdat de raadsleden veel bevoegdheden kwijtraken in vergelijking met de universiteitsraad. Als de universiteit had gekozen voor een medezeggenschapsraad, was er misschien meer belangstelling geweest.
Tap82, de derde personeelsfractie in de raad, besluit op 9 oktober over deelneming aan de OR-verkiezingen. Vooralsnog heeft alleen drs Pim van den Bold zich opgegeven als kandidaat
Ook de onderwijsbonden, die voor het eerst kunnen deelnemen aan de verkiezingen, hebben er moeite mee voldoende kandidaten op de lijst te krijgen. De Christelijke Centrale voor Onderwijs- en Overheidspersoneel (CCOOP), die zestig leden heeft op de LUW, heeft geen kandidaten. CCOOP-lid ir Henk van Ieperen, lid van het OPAL, is niet beschikbaar. We hebben een tekort aan actieve leden, meldt hij. Dat geldt ook voor de Ambtenaren Centrale (AC), die dertig leden heeft. Theo Meindersma neemt voor de AC de honneurs waar in het OPAL, maar hij is reeds gepensioneerd
Blijven over de onderwijsbonden AbvaKabo en CMHF, de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen. CMHF-lid dr Dick Verduin heeft goed nieuws: We doen zeker mee; er is een kandidatenlijst van vier personen in wording. Verduin gaat overleggen of een lijstverbinding van zijn bond met CCOOP en AC mogelijk is, nu deze geen kandidaten hebben. Ook weet Verduin dat AbvaKabo gaat deelnemen aan de OR-verkiezingen. Hij schat dat vier tot acht leden van deze bond zich beschikbaar stellen als raadslid
Het ziet er niet naar uit dat nieuwe partijen zich in de strijd werpen om als ongebonden lijst in de OR te komen. Bij het Centraal stembureau hebben zich nog geen nieuwe partijen gemeld voor informatie. Een simpele rekensom leert dus dat er momenteel hoogstens dertien kandidaten zijn voor zeventien zetels in de OR. Dan zijn er geen verkiezingen meer nodig, stelt jurist mr Hitze Gorter. Dat zou zeer triest zijn. De bonden hebben tot 22 oktober de tijd om kandidaten voor te dragen, de ongebonden lijsten tot 12 november. De meest gehoorde verklaring voor de geringe belangstelling: iedereen heeft het druk. (ASi)
Kamer: sluiting AB Haren uitstellen
Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het voorstel van minister Van Aartsen om de bilocatie in Haren van het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) op korte termijn te sluiten. De fracties van VVD, PvdA en CDA dienden op 8 oktober een motie in waarin ze de sluiting met enige maanden uitstellen. Die tijd is nodig om het initiatief van de provincie Groningen tot de vorming van een kenniscentrum Noord te ontwikkelen, menen de fracties
In dezelfde motie stelt de Kamer ook dat de reorganisatie bij AB-DLO noodzakelijk is, omdat het instituut met een exploitatietekort kampt. Minister Van Aartsen kon in een reactie geen positieve aanbeveling geven bij deze motie. Hij vindt de motie onduidelijk, omdat de Kamer enerzijds zegt dat het strategisch onderzoek in Haren naar Wageningen moet verhuizen en anderzijds de Harense onderzoekers hoop geeft dat ze daar kunnen blijven werken. Van Aartsen verwacht niet dat het kabinet en het noordelijke bedrijfsleven binnen twee maanden een plan gereed hebben voor het noordelijke kenniscentrum voor toegepast plantaardig onderzoek
De motie van de drie Kamerfracties wordt waarschijnlijk komende week in stemming gebracht. D66 is tegen de motie. (ASi)
Nieuwsfoto, Slagboom (2)