Nieuws - 3 december 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Deel dieronderzoek blijft in Wageningen
Dierwetenschappen mag niet in zijn geheel naar Utrecht. Dat heeft de raad van bestuur van Wageningen UR in zijn brief van 11 november laten weten in reactie op een tussenrapportage over samenwerking binnen de kenniseenheid Dierwetenschappen en de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht
Die kenniseenheid is opgebouwd uit het departement Dierwetenschappen van de LUW in Wageningen, het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad, het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden en de Stichting Praktijkonderzoek Veehouderij die binnenkort geheel in Lelystad komt. Het departement Dierwetenschappen bestaat uit zowel zootechnische groepen, zoals Veevoeding, als zoologische groepen, die van belang zijn voor het dierkundig deel van de studierichting Biologie. Een voorbeeld hiervan is Entomologie
De tussenrapportage meldt drie opties. Nu de raad van bestuur de optie van de gehele verhuizing van Dierwetenschappen naar Utrecht heeft laten vallen, blijft er nog een principiele keuze over. Moet de samenwerking tussen de veterinaire en de zootechnische wetenschappen versterkt worden ten koste van de samenwerking van zootechniek met plant, landelijk gebied en maatschappij? Ofwel, gaat zootechniek naar Utrecht of blijft die in Wageningen? Globaal somt de notitie de voor- en nadelen van beide opties op, zoals behoud of juist verlies van studenten in Wageningen. Nadere uitwerking, ook in de zin van kostenbesparing, moet nog volgen. Wel heeft de raad van bestuur aangegeven dat zootechniek ook bij een verhuizing naar Utrecht een onderdeel moet blijven van Wageningen UR
Prof. dr ir Pim Brascamp, voorzitter van het departement Dierwetenschappen, omschrijft de keus zo: Als je de beste overlevingskansen hebt door te verhuizen, dan doe je dat. Het is de bedoeling de uitwerking van beide opties 15 februari gereed te hebben. (LeNo)
Rectificatie

In de berichtgeving over het ondernemingsplan in het vorige WUB zijn enkele vervelende fouten geslopen. Zo daalt het aantal Wageningse opleidingen in het plan niet van zestien, maar van achttien naar twaalf. Agrosysteemkunde en een plantenrichting zijn over het hoofd gezien
Voorts bezuinigt de LUW in het plan niet vijf miljoen gulden per jaar ten behoeve van de centrale bedrijfsreserve. Het gaat om vijf miljoen per jaar voor een sociaal plan, en ruim tien miljoen per jaar voor de centrale bedrijfsreserve
Tot slot kondigt het plan niet 285 ontslagen aan. Het plan heft 285 arbeidsplaatsen op. In zijn reactie op het plan verhoogde de raad van bestuur dit aantal tot 301. De zestien extra arbeidsplaatsen sneuvelen op het bestuurscentrum van de LUW. (ASi)
LUW bezuinigt 4,5 miljoen te veel in ondernemingsplan
De financiele berekeningen in het ondernemingsplan kloppen niet, meent de studentenraad van de LUW. Volgens de studenten heeft de raad van bestuur 4,5 miljoen gulden te veel ingeboekt voor de afschrijving van gebouwen. In haar berekeningen heeft de commissie ondernemingsplan 12,8 miljoen gereserveerd voor de afschrijvingen terwijl er de afgelopen jaren 8,4 miljoen werd afgeschreven. Volgens de studentenraad zitten er nog meer fouten in de berekeningen, waardoor de financiele positie beter is dan uit het ondernemingsplan blijkt
De studentenraad vindt het verder niet te verantwoorden dat de LUW na 2002 een structureel overschot heeft van twintig miljoen gulden. De komende jaren reserveert het bestuur tien miljoen gulden om de financiele positie van de LUW te verbeteren en vijf miljoen voor een sociaal plan. Na 2002 zijn die reserveringen volgens de studenten niet meer nodig. Samen met de 4,5 miljoen die het bestuur volgens de studenten te veel bezuinigt, zou de universiteit daarmee een overschot op de begroting hebben van twintig miljoen gulden. De raad van bestuur heeft de nota van de studentenraad nog niet bestudeerd, stelt woordvoerder Paul van der Kraan. (KVe)
Hoogleraar Entomologie doet mee aan Wetenschapsquiz
Jeetje daar heb ik geen zin in, was haar eerste reactie. Maar prof. dr Louise Vet van de leerstoelgroep Entomologie heeft toch meegedaan aan de Wetenschapsquiz van Wim T. Schippers bij de VPRO. Samen met twee andere hoogleraren moest ze het opnemen tegen drie museumdirecteuren. De VPRO zocht vrouwelijke deelnemers, omdat meestal mannen meedoen. Toen bleek dat weinig vouwen er zin in hadden, stemde Vet toe
Tijdens de quiz, die al is opgenomen, krijgen de deelnemers vijf seconden de tijd om een antwoord te geven op een wetenschapsvraag. Vervolgens voert een assistent het betreffende experiment uit. Vet wist vaak de antwoorden op vragen die haar teamgenoten kregen voorgeschoteld, en dan kon ze het wel uitschreeuwen. Als bioloog kreeg ik fysische vragen en de biologische vragen gingen naar de fysicus.
Vet vond het een eer gevraagd te worden voor het programma. Het is gezellig, met een leuke Wim T. Schippers, die een one-man-show opvoert. En er zijn gekke experimenten. Rolt bijvoorbeeld een hardgekookt ei sneller van een hellinkje dan een rauw ei? De VPRO zendt de quiz op 27 december uit. Zelf deelnemen kan nog tot 16 december; een vragenformulier is afgelopen zaterdag in landelijke kranten gepubliceerd. (FlA)